viernes, 28 de mayo de 2010

ALTURA-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Aquest costum de caminar quasi a la vorera de les ombres encallades.
Altes montanyes les illes submergides: —el terraplé de la consciència
A través dels porus, l’eucaliptus de l’alé sense tos, mossegant
El tossal de les paraules, el zeugma i les paradiàstoles, el quiasme
Dels ocells, ala difusa sobre l’horitzó.
Imagen tomada de la red
ALTURA
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere BessóLejos de este arrecife, a veces, bajo la ola
Los dados de los huesos de los muertos…
HART CRANE

Alucinante luz en que la luna
une la encina blanca desde el cieno
al cielo donde el hielo respalndece
azul en un silencio alucinado.
JUAN EDUARDO CIRLOT


Aquest costum de caminar quasi a la vorera de les ombres encallades.
Altes montanyes les illes submergides: —el terraplé de la consciència
A través dels porus, l’eucaliptus de l’alé sense tos, mossegant
El tossal de les paraules, el zeugma i les paradiàstoles, el quiasme
Dels ocells, ala difusa sobre l’horitzó.
No em canse dels lítotes i les paradoxes. De somiar i veure somriure
Al vent. De fer-li he, he, he a les paràboles quan disten d’aquesta
Galàxia moribunda.
L’amor és l’escull més antic de les finestres.
La vida ens nega amb la seua llengua moribunda.
La mort estira els dits dels gira-sols i les libèl·lules.
Sé que un día serem lliures en el sutze dels cresols. No hi haurà
Marxa enrere després de saltar els balcons, després d’encendre
La cuina de la gran nit, llum resplendent del vent.
Amb la ploma font, blava, dels records, el sèpia perdrà
La seua drassana de segles com l’anou inventada en l’èlitre.
Hi ha dies obscurs, tan obscurs com el blanc. I hi ha dies tan clars,
Tan clars, com el carbó deixat en la cal·ligrafia.
De sobte li pose escales al meu coixí. El bolic dels porus
Transpira la gepa de l’adagi,
Els dies majors del trànsit, la claredat dels quaderns.
L’obliqüitat em du a l’al·legoria dels satèlits. —Ah, em toca
Mossegar amb estima les estrelles! Em toca el parpalleig de les lluernes.
Al llit resta el suc; la balança és desigual en aquesta audició
De boques, de llavis, de mans, d’ulleres.
Quan es descobreixen els jardins, sobra la llum.
La llum és ací, intacta, com el primer humus.
En la altura es guanya allò que no l’esfinx, l’estàtua encallada, assetjada
Pel vertigen de les voravies.
—Què guanyem en l’espill oníric de l’aire? En la gota de sal
Sense segur de vida, en la romeguera tripulant els diumenges?
—Fem camí de l’escorxador si som fidels a les rajoles.
Devem celebrar capítols per a convertir balcons en pètals,
Devem inflar globus sense el mimetisme de l’adult,
Devem aprendre del xuclamel de l’éter, —alçar-nos fins al niu
Del jo alat, fins marxar damunt de les aigües de les quatre estacions.
Baratària, 16.V.2010
ALTURALejos de este arrecife, a veces, bajo la ola
Los dados de los huesos de los muertos…
HART CRANE

Alucinante luz en que la luna
une la encina blanca desde el cieno
al cielo donde el hielo respalndece
azul en un silencio alucinado.
JUAN EDUARDO CIRLOTEsta costumbre de caminar casi al borde de las sombras encalladas.
Altas montañas las islas sumergidas: —el terraplén de la conciencia
A través de los poros, el eucalipto del aliento sin tos, mordiendo
La loma de las palabras, el zeugma y las paradiástoles, el quiasmo
De los pájaros, ala difusa sobre el horizonte.
No me canso de los lítotes y las paradojas. De soñar y ver sonreír
Al viento. De hacerle je, je, je a las parábolas cuando distan de esta
Galaxia moribunda.
El amor es el más antiguo arrecife de las ventanas.
La vida nos anega con su lengua moribunda.
La muerte estira los dedos de los girasoles y las libélulas.
Sé que un día seremos libres en el hollín de los candiles. No habrá
Marcha atrás después de saltar los balcones, después de encender
La cocina de la gran noche, luz resplandeciente del viento.
Con la pluma fuente, azul, de los recuerdos, el sepia perderá
Su astillero de siglos como la nuez inventada en el élitro.
Hay días oscuros, tan oscuros como el blanco. Y hay días tan claros,
Tan claros, como el carbón dejado en la caligrafía.
De pronto le pongo escaleras a mi almohada. El petate de los poros
Transpira la giba del adagio,
Los días mayores del tránsito, la claridad de los cuadernos.
La oblicuidad me lleva a la alegoría de los satélites. —¡Ah, me toca
Morder con cariño las estrellas! Me toca el parpadeo de las luciérnagas.
En el lecho se queda el zumo; la balanza es desigual en esta audición
De bocas, de labios, de manos, de ojeras.
Cuando se descubren los jardines, sobra la luz.
La luz está ahí, intacta, como el primer humus.
En la altura se gana, lo que no la esfinge, la estatua encallada, sitiada
Por el vértigo de las aceras.
—¿Qué ganamos en el espejo onírico del aire? ¿En la gota de sal
Sin seguro de vida, en la zarza tripulando los domingos?
—Vamos camino al matadero si somos fieles a las baldosas.
Debemos celebrar cabildos para convertir balcones en pétalos,
Debemos inflar globos sin el mimetismo del adulto,
Debemos aprender del chupamiel del éter, —elevarnos hasta el nido
Del yo alado, hasta andar sobre las aguas de las cuatro estaciones.
Barataria, 16.V.2010

No hay comentarios: