miércoles, 8 de julio de 2009

Motius voraços- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Pintor Barend Cornelis Koekkoek, nacido en Middelburg, Holanda, 1803-1862

Motius voraços
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere BessóLa llàstima mai no em fa aprendre, encara entre coltells
Sonors, entre la tempesta amigable dels amics.
La tempesta crida al petit horitzó de la molsa:
L’alé dóna fe de la flama que naix en la respiració
Inclement del ferro. Dóna fe del gorg de parracs,
Del sanglot al recinte de les seues mateixes aigües,
Dels inoblidables càlculs en els matins dels grisos.
On callen els rellotges el seu límpid insomni?
En quin moment la consciència es torna sopor de casseroles?
Quin fill de veí obri els ulls davall de l’enruna?
Quants callen renunciant als seus mateixos tratges?
El cos inefable del País, pot veure’s als espills?
Ací la xicona recolçada a la paret esperant clients.
Les dades, forcejant la història com rats.
Alguna volta els filòsofs polsaren el desordre de l’aire?
La puresa de la mort té explicacions subtils:
Un badall pot convertir-se en una expiració candorosa;
Almenys això ens diuen les estovalles de les anècdotes.
Als cellers la blancor perdé la seua armadura:
Els seus manuscrits membrants són meitat gemec i rovell.
—L’allau de l’alfabet increpa les teranyines,
Els conjurs tenen la seua mateixa veu vora de la respiració
Dels canelobres: espelmes fragants com espigues.
El cavall dels meus somnis busca sense cansament l’albir:
Aqueix foc auri que res no té a veure amb els nostres parents.
El cavall de les meues ansietats transita en les fulles del desvetlament.
—Cavalca en les set balances de la perplexitat,
Dorm en la penúria de les portes amb fatigues roges,
Trenca l’alba amb camins de set damunt del llenç de les teules.
Alguna cosa no endevina el meu enteniment enmig d’eucaliptes.
Alguna cosa de l’arcà es perd en les setmanes sense pena ni glòria.
Els llampecs bracegen com peixos en l’aire: El cel
És massa petit per a llançar el meu ham, com no siga
Que les aigües de les meues paraules el convoquen al quadern,
I el coixí ajunte tots els boscos de les meues cartes.
Alguna cosa queda als meus ulls després de veure dies abissals:
Potser la sal fredolica a les meues galtes. —potser la mel orfena
De la somnolència, potser les mateixes ansietats de les ombres.
Mai no se sap què auguren les espessors.
Almenys això pense quan el rent es torna fantasmal.
Mai no se sap què fa una xicona enmig de les ombres.
Com no siga que ací recicle els seus records. Com no siga que el seu autisme
Es torne cal•ligrafia: —esplendor trafegat de l’anhel.
Alguna cosa perden els analgèsics al pols de la sang.
Els miralls de l’univers sempre prometen llums mesiàniques.
De les mans escapen les flaires; però queden sempre
Els vitralls perquè germine el vol.
Queden els mesos reposant com estrofes, —queda aquesta
Irreverència a la Pàtria, i al gra després de les ànsies.
Queden sempre els retorns, encara que ignorem el seu oceà.
—El foc comunica la llum entre les ales,
La unitat transfigurada de les flaçades, l’estrany tacte dels límits.
Baratària, 02.VII.2009
Motivos voraces
La lástima jamás me hace aprender, aún entre cuchillos
Sonoros, entre la tormenta amigable de los amigos.
La tormenta grita en el pequeño horizonte del musgo:
El aliento da fe de la llama que nace en la respiración
Inclemente del hierro. Da fe del remanso de harapos,
Del sollozo en el recinto de sus propias aguas,
De los inolvidables cálculos en las mañanas de los grises.
¿Dónde callan los relojes su límpido insomnio?
¿En qué momento la conciencia se vuelve sopor de cacerolas?
¿Qué hijo de vecino abre los ojos debajo del escombro?
¿Cuántos callan renunciando a sus propios trajes?
¿El cuerpo inefable del País, se puede ver en los espejos?
Aquí la muchacha recostada en la pared esperando clientes.
Las fechas, forcejeando la historia como ratas.
¿Alguna vez los filósofos pulsaron el desorden del aire?
La pureza de la muerte tiene explicaciones sutiles:
Un bostezo puede convertirse en una expiración candorosa;
Al menos eso nos dicen los manteles de las anécdotas.
En los tabancos la blancura perdió su armadura:
Sus manuscritos memoriosos, son mitad gemido y herrumbre.
—El alud del alfabeto increpa a las telarañas,
Los conjuros tienen su propia voz junto a la respiración
De los candelabros: cirios fragantes como espigas.
El caballo de mis sueños busca sin fatiga el albedrío:
Ese fuego áureo que nada tiene que ver con nuestros deudos.
El caballo de mis ansiedades transita en las hojas del desvelo.
—Cabalga en las siete balanzas de la perplejidad,
Duerme en la penuria de las puertas con fatigas rojas,
Amanece con caminos de sed sobre el lienzo de las tejas.
Algo no adivina mi entendimiento entre eucaliptos.
Algo del arcano se pierde en las semanas sin pena ni gloria.
Los relámpagos bracean como peces en el aire: El cielo
Es demasiado pequeño para lanzar mi anzuelo, a menos
Que las aguas de mis palabras lo convoquen en el cuaderno,
Y la almohada reúna todos los bosques de mis cartas.
Algo queda en mis ojos después de ver días abisales:
Quizá la sal friolenta en mis mejillas. —quizá la miel huérfana
De la somnolencia, quizá las mismas ansiedades de las sombras.
Uno nunca sabe qué auguran las espesuras.
Al menos eso pienso cuando la levadura se vuelve fantasmal.
Uno no sabe qué hace una mucha en medio de las sombras.
A menos que ahí recicle sus recuerdos. A menos que su autismo
Se torne caligrafía: —esplendor trasegado del anhelo.
Algo pierden los analgésicos en el pulso de la sangre.
Los espejismos del universo siempre prometen luces mesiánicas.
De las manos escapan los aromas; pero quedan siempre
Los vitrales para que germine el vuelo.
Quedan los meses reposando como estrofas, —queda esta
Irreverencia a la Patria, y el grano desprendido de las ansias.
Quedan siempre los retornos, aunque ignoremos su océano.
—El fuego comunica la luz entre las alas,
La unidad transfigurada de las cobijas, el extraño tacto de los límites.
Barataria, 02.VII.2009

No hay comentarios: