domingo, 6 de junio de 2010

VETLA DEL RETORN-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Jo coneixia el dubte però me’l llevava l’oblit. Coneixia les distàncies
I, tanmateix, he restat en la proximitat de la cendra.
Gaudesc l’ombra nombrosa de les meues mans, la llavor que fugí
De la tendresa, la panolla insomne que mai no arribà a la meua boca.
Encara espere els dies impacients de solcs,
La tornada al mateix niu on el gos llepa la pluja de les estrelles.
Pintura del maestro Francisco Picabia
VETLA DEL RETORN
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
Nevó sobre mi vida y la blanca ceniza mezcló con lodo
Espejos destrozados, restos de muebles con amor de infancia,
Rostros que se apagaron ante el paso implacable de los días,
Sueños que emergen, se hunden en la redoma oscura
Donde charlo y discuto con seres ya difuntos, esperando
Que al fin pase la dulce, la preciosa esmeralda de luz…
LUDWIG ZELLERJo coneixia el dubte però me’l llevava l’oblit. Coneixia les distàncies
I, tanmateix, he restat en la proximitat de la cendra.
Gaudesc l’ombra nombrosa de les meues mans, la llavor que fugí
De la tendresa, la panolla insomne que mai no arribà a la meua boca.
Encara espere els dies impacients de solcs,
La tornada al mateix niu on el gos llepa la pluja de les estrelles.
Jo coneixia la llum tàcita dels llavis,
I creguí en el tacte perpetu de la tendresa, —tanmateix, ara,
Necessite enderrocar aqueixa cavalcadura, —en la pell hi ha creus i veus
Afonades, sang amorosament trista en l’ombra deliberada
Dels núvols, en el pa fosc de les paraules,
En la ganyota erràtica dels anhels.
De sobte la foscor és com el fill pròdig de la claror.
—Ens afonem en la verema del crit. En el tapacul precari
De la insolació, en el penya-segat mossegat del coixí.
Per al retorn, descórrec les cortines del vent:
Dies d’obsessos melics, aigües llargues com planters a la porta.
Fotografies amb aqueixa empremta del sèpia i el rovell.
Grans arrels de muiracs en el cel ras dels núvols.
—Som, al cap i a la fi, les onades que mai no prosperaren al calendari:
La sempreviva marcida de la fatiga al muscle,
La llengua terrosa de la saliva sense naips ni càbales. —La zona on
Es concentra el vertigen i el ritu precari de la sordidesa.
El dubte, de sobte, és un laberint inesgotable. Igual que els retorns
Lacerats per falsos itineraris, semblants als fragments
Pregons dels espills als racons escorxats de la saliva.
L’arc dels ulls s’estira en el joc de les portes.
Ahir, hui, la follia de la incertesa, —la pedra dels braços aïllada,
La mort acumulada en la fàbula sola de les paraules.
Hom vigila des de l’obsessió els draps descolorits del calendari,
L’absència dolent de les almàixeres,
L’alba insepulta de la claror. Ofrena no sense cert desvaríejament,
L’arbre de l’ànima sense la sordidesa de les fosses.
—Entrem a la llum solejada dels espills: aliment dels jocs
De l’instint, on l’alé panteixant tiny les hores de fullaraca.
Despertem en l’absència com un got sense besos. Com silenciada
Multitud de tovalloles, com acordió consumit en un putam.
En tant, continue colpejant les parets del retorn, la branca delirant
Del sucre, —aqueixos dies de vaixells i trens perseguint-me
Al voltant del planeta.
Baratària, 26.V.2010
VIGILIA DEL RETORNO

Nevó sobre mi vida y la blanca ceniza mezcló con lodo
Espejos destrozados, restos de muebles con amor de infancia,
Rostros que se apagaron ante el paso implacable de los días,
Sueños que emergen, se hunden en la redoma oscura
Donde charlo y discuto con seres ya difuntos, esperando
Que al fin pase la dulce, la preciosa esmeralda de luz…
LUDWIG ZELLER

Yo conocía la duda pero me la quitaba el olvido. Conocía las distancias
Y sin embargo, me he quedado en la proximidad de la ceniza.
Gozo la sombra numerosa de mis manos, la semilla que huyó
De la ternura, la mazorca insomne que nunca llegó a mi boca.
Aún espero los días impacientes de surcos,
La vuelta al mismo nido donde el perro lame la lluvia de las estrellas.
Yo conocía la luz tácita de los labios,
Y creí en el tacto perpetuo de la ternura, —sin embargo, ahora,
Necesito derribar esa cabalgadura, —en la piel hay cruces y voces
Hundidas, sangre amorosamente triste en la sombra deliberada
De las nubes, en el pan oscuro de las palabras,
En la mueca errática de los anhelos.
De pronto la oscuridad es como el hijo pródigo de la claridad.
—Nos hundimos en la vendimia del grito. En el taparrabo precario
De la insolación, en el acantilado mordido de la almohada.
Para el retorno, descorro las cortinas del viento:
Días de obsesos ombligos, aguas largas como semilleros en la puerta.
Fotografías con esa huella del sepia y la herrumbre.
Grandes raíces de murciélagos en el cielo falso de las nubes.
—Somos, después de todo, el oleaje que nunca prosperó en el calendario:
La siempreviva marchita de la fatiga en el hombro,
La lengua parda de la saliva sin naipes ni cábalas. —La zona donde
Se concentra el vértigo y el rito precario de la sordidez.
La duda, de pronto, es un laberinto inagotable. Igual que los retornos
Lacerados por falsos itinerarios, igual que los fragmentos
Hondos de los espejos en los rincones desollados de la saliva.
El arco de los ojos se estira en el juego de las puertas.
Ayer, hoy, la locura de la incertidumbre, —la piedra de los brazos aislada,
La muerte acumulada en la fábula sola de las palabras.
Uno vigila desde la obsesión los trapos descoloridos del calendario,
La ausencia doliente de los almácigos,
El alba insepulta de la claridad. Ofrenda no sin cierto desvarío,
El árbol del alma sin la sordidez de las cárcavas.
—Entramos a la luz soleada de los espejos: alimento de los juegos
Del instinto, donde el juelgo tiñe las horas de hojarasca.
Despertamos en la usencia como un vaso sin besos. Como silenciada
Multitud de toallas, como acordeón consumido en un puterío.
En tanto, sigo golpeando las paredes del retorno, la rama delirante
Del azúcar, —esos días de barcos y trenes persiguiéndome
Alrededor del planeta.
Barataria, 26.V.2010

No hay comentarios: