martes, 30 de marzo de 2010

MOSTRARI DE LA IMATGE- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Necessitem els pètals del matí per a respirar la vida.
Parlar del cerç reunit als espills,
Reunir els colors en la cal·ligrafia,
Mastegar aquesta terra imprescindible dels somnis,
Autor de la fotografía: Eloy Gómez González
MOSTRARI DE LA IMATGE
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó


Si hablara con el lenguaje de Dios nadie me oiría;
Porque el lenguaje de Dios es el silencio.
ALFONSO KIJADURÍASNecessitem els pètals del matí per a respirar la vida.
Parlar del cerç reunit als espills,
Reunir els colors en la cal·ligrafia,
Mastegar aquesta terra imprescindible dels somnis,
Llevar la soledat del llit, prendre per assalt el diàleg de les abelles.
Sense dubte no ens podem escapolir de certa hipnosi.
Sabem que aquest País té rareses insuportables.
Desgastem les paraules i després hi posem màscares.
De sobte l’equilibri es torna balbuceig.
Al cap i a la fi, tu i jo ho sabem: busquem el moment oportú
Per a ser feliços. Netegem les sabates.
Hi ha històries d’ebenisteria que encara no hem dit.
—Però parlem, millor, dels blaus de Miró o del marró de Gris,
O dels albatros de Baudelaire,
O de la luxúria en la fusteria de la imaginació.
Devem preservar el nostre dormitori davant dels suïcides.
Practicar el bon dia de les campanes.
Oblidar-nos de les trucades telefòniques a deshora.
Si poguérem posar-li violes al Cantar dels cantars.
O posar en la graella un salm de plovisqueig. Potser parrupar la cullera
De les sumes. Estimar sense rugues aquest País.
Fer de la pedra de moldre un ocell. Vestit el nixtamal amb calç.
—No sé si on viviu ara propicia la soledat.
No sé si en las ciutats cosmopolites es pot caminar amb paraigües.
Mirem la ràfega d’arena dels litorals.
Fiquem els mesos inservibles a la fossa comuna d’allò viscut.
Apurem les cistelles de morro i el blue stick del zodíac.
Pensem sobretot en les llambordes que gasten les sabates.
En els calçons trencats del curull.
En el Pare Nostre dit amb badalls i dissimulació.
—Bo, hi ha tant a dir dels núvols dels nostres propis ulls.
De tots els absurds exquisits de l’adolescència.
D’aquest País excessivament brut. De l’oli de bacallà en píndoles,
Dels trossets de menta per a traure l’aire,
Del sexe que es tornà entre nosaltres, erm del tot.
De la venedora de minutes i carn torrada als corredors d’hospitals.
—De sobte, tu i jo, ens convertim en la ballarina ambulant
Dels espectres, en el quincaller de vigèsims de la Loteria,
En el calcetí trencat dels agranadors de frutes i verdures,
En l’escuma feridora d’un intoxicat.
El zum-zum de les paraules és horrible als molls rosegats.
És horrible el rat que pillardeja el plat de menjar, la càrcer
D’un mateix sense un Ícar o un pilot que dorma la sesta en l’aire.
Per això devem deixar de torturar-nos en aquest País de ansietats;
Prou tenim amb les nostres cistelles trencades del pit.
Tal volta deguem posar pètals de mel per a gitar la nuestra nuesa,
O conreuar de sobte la tendresa en hivernacles,
O estimar-nos fins a convertir-nos en la resurrecció dels morts.
Crec que és possible ascendir el fil del sostre
Agarrat dels teus dos volcanets sense que la rialla deixe de ser tempesta.
Baratària, 21.III.2010
MUESTRARIO DE LA IMAGENSi hablara con el lenguaje de Dios nadie me oiría;
Porque el lenguaje de Dios es el silencio.
ALFONSO KIJADURÍAS


Necesitamos los pétalos de la mañana para respirar la vida.
Hablar del cierzo reunido en los espejos,
Reunir los colores en la caligrafía,
Masticar esta tierra imprescindible de los sueños,
Quitar la soledad de la cama, tomar por asalto el diálogo de las abejas.
Sin duda no nos podemos escabullir de cierta hipnosis.
Sabemos que este País tiene rarezas insoportables.
Desgastamos las palabras y después le ponemos máscaras.
De pronto el equilibrio se torna balbuceo.
En fin, vos y yo lo sabemos: buscamos el momento oportuno
Para ser felices. Limpiamos los zapatos.
Hay historias de ebanistería que aún no hemos dicho.
—Pero hablemos, mejor, de los azules de Miró o del marrón de Gris,
O de los albatros de Baudelaire,
O de la lujuria en la carpintería de la imaginación.
Debemos preservar nuestro dormitorio frente a los suicidas.
Practicar el buen día de las campanas.
Olvidarnos de las llamadas telefónicas a deshora.
Si pudiéramos ponerle alelíes al Cantar de los cantares.
O poner en la parrilla un salmo de llovizna. Quizá arrullar la cuchara
De las sumas. Amar sin arrugas este País.
Hacer de la piedra de moler un pájaro. Vestido el nixtamal con cal.
—No sé dónde vivís ahora propicia a la soledad.
No sé si en las ciudades cosmopolitas se puede caminar con paraguas.
Miremos la ráfaga de arena de los litorales.
Metamos los meses inservibles a la fosa común de lo vivido.
Apuremos los guacales de morro y el blue stick del zodíaco.
Pensemos sobre todo en los adoquines que gastan los zapatos.
En los calzones rotos del colmo.
En el Padre Nuestro dicho con bostezos y disimulo.
—Bueno, hay tanto que decir de las nubes de nuestros propios ojos.
De todos los absurdos exquisitos de la adolescencia.
De este País excesivamente sucio. Del aceite de bacalao en píldoras,
De los trocitos de hierbabuena para sacar el aire,
Del sexo que se volvió entre nosotros, completamente páramo.
De la vendedora de minutas y carne asada en los pasillos de hospitales.
—De pronto, vos y yo, nos convertimos en la bailarina ambulante
De los espectros, en el buhonero de vigésimos de la Lotería,
En el calcetín roto de los barredores de frutas y verduras,
En la espuma hiriente de un intoxicado.
El zumbido de las palabras es horrible en los muelles corroídos.
Es horrible la rata que merodea el plato de comida, la cárcel
De uno mismo sin un Ícaro o un piloto que duerma la siesta en el aire.
Por eso debemos dejar de torturarnos en este País de ansiedades;
Bastante tenemos con nuestros guacales rotos del pecho.
Quizá debamos poner pétalos de miel para acostar nuestra desnudez,
O cultivar de pronto la ternura en invernaderos,
O amarnos hasta convertirnos en la resurrección de los muertos.
Creo que es posible ascender el hilo del techo
Agarrado de tus dos volcancitos sin que la risa deje de ser tormenta.
Barataria, 21.III.2010

No hay comentarios: