martes, 15 de septiembre de 2009

Al fil del dia- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

"El papel de los papeles", óleo sobre tela, Roberto Galicia
De: LA PINTURA EN EL SALVADOR, Ricardo Lindo.


Al fil del dia
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Devuélveme mis ojos largamente descarriados,
JOHN DONNE
Al fil del dia, els cavalls de l’aurora renillen
Vertiginosament. Els turons tremolen en l’olfacte.
Quan la humitar desperta, els rius banyen les campanetes.
El pòl·len nou nascut es confon amb els núvols.
Un ramat d’arbres precipita les meues nines.
L’audiència de les abelles llepa a discreció Descartes.
Els profetes compliquen innecessàriament les seues mateixes profecies.
Les tragèdies es donen, sovint, a falta de una bona escenografia.
Les targetes postals desobeixen les sandàlies.
En el sanglot les agulles cusen les llàgrimes, encara que la sal
dòcilment jugue a les estàtues.
Les esglésies espaventen el soroll monacal dels camallargs.
El color antinatural dels carrers provoca nàusees i vòmits.
El plus jumbo de les notícies no serveix per a llavar inodors.
En aquells llocs on no es veu el cel, s’inventen cels falsos.
Als senyors dels areòpags els fa falta naturalitat
Per a fer abundant la llum a les mans.
Les bartolines segueixen essent llibres classificats per a adults.
Amb motiu de la pluja no es veuen teclats a les vitrines.
Sembla que els pins renunciaren a les hamaques i els llits.
El dia menys pensat eixiran les inferències de la caverna.
Mentrestant hem de seguir el vent amb el seu xiulit blau.
Un dia sovint resulta inútil, a menys que un siga la Ventafocs
I es medesca totes les sabates del món en la tercera edat.
En les resolucions dels Jutges, sempre hi ha molta tela a tallar,
Per a fer túniques o passamuntanyes o guants que esborren l’ADN.
En la rerabotiga del vertigen han fet la seua funció les escales.
Quan un combrega amb les pedres acaba essent un nínxol
D’ancestrals armadures.
Damunt del llit els coixins tenen la seua mateixa adreça oculta.
Els cabells es fan blancs creient que ja arribaren al sossec.
La conjugació dels verbs resulta un atzucac amb molta gent.
La pràctica del sexe fa possible la xala de la dialèctica.
[Tu i jo ho sabem sense que Engels ens acompanye, sense que l’aparat
Fonètic s’expresse, imatge de la paraula en el nostre dissemblant
Víncle de denominar l’objecte de les abstraccions lúdiques.
Tu i jo sabem la semántica a la gatzoneta dels llençols,
La subjectivació de les Societats de Consum, el concepte de Newton
En el capitalisme del sexe, i la mobilitat qualitativa en la pràctica.
Tu i jo en aquest trànsit recíproc de Lenin, anarquistes de les abelles].
A les llars sempre ressalten les fotografies familiars.
La fe sovint serveix per a pintar millor els díes vinents.
Per la porta del cel només passen transeünts nus.
Qui dorm en els besos desfets per la saliva? —Els mugrons
Detesos a les mans, i el perfil enrotllat de les vellositats.
En l’animalitat ja no habita el cordó umbilical, ni s’apliquen
Analgèsics, ni el plugim minva la fam de la llengua damunt de la carn.
El desvetlament es converteix en sol de migdia.
Els diumenges són irreals a les persianes de la nostra feligresia.
Per això ens quedem al convent de dilluns a divendres,
Com mamífers dòcils a mercé de l’oxígen…
Baratària, 12.IX.2009En el hilo del día


Devuélveme mis ojos largamente descarriados,
JOHN DONNE

En el hilo del día, los caballos de la aurora relinchan
Vertiginosamente. Las colinas tiemblan en el olfato.
Cuando la humedad despierta, los ríos bañan las campánulas.
El polen recién nacido se confunde con las nubes.
Un rebaño de árboles precipita mis pupilas.
La audiencia de las abejas lame a discreción a Descartes.
Los profetas complican innecesariamente sus propias profecías.
Las tragedias se dan, a menudo, a falta de una buena escenografía.
Las tarjetas postales desobedecen a las sandalias.
En el sollozo las agujas cosen las lágrimas, aunque la sal
dócilmente juegue a las estatuas.
Las iglesias espantan el ruido monacal de los zancudos.
El color antinatural de las calles provoca náuseas y vómitos.
El plus jumbo de las noticias no sirve para lavar inodoros.
En aquellos lugares donde no se ve el cielo, se inventan cielos falsos.
A los señores de los areópagos les hace falta naturalidad
Para hacer abundante la luz en las manos.
Las bartolinas siguen siendo libros clasificados para adultos.
Con motivo de la lluvia no se ven teclados en las vitrinas.
Parece que los pinos renunciaron a las hamacas y las camas.
Un día menos pensado saldrán las inferencias de la caverna.
Mientras hay que seguir al viento con su silbido azul.
Un día a menudo resulta inútil, a menos que uno sea la Cenicienta
Y se mida todos los zapatos del mundo en la tercera edad.
En las resoluciones de los Jueces, siempre hay mucha tela que cortar,
Para hacer túnicas o pasamontañas o guantes que borren el ADN.
En la trastienda del vértigo han hecho su función las escaleras.
Cuando uno comulga con las piedras termina siendo un nicho
De ancestrales armaduras.
Sobre la cama las almohadas tienen su propio domicilio oculto.
Los cabellos se hacen blancos creyendo que ya llegaron al sosiego.
La conjugación de los verbos resulta un callejón con mucha gente.
La práctica del sexo hace posible la juerga de la dialéctica.
[Vos y yo lo sabemos sin que Engels nos acompañe, sin que el aparato
Fonético se exprese, imagen de la palabra en nuestro desigual
Vínculo de denominar el objeto de las abstracciones lúdicas.
Vos y yo sabemos la semántica en cuclillas de las sábanas,
La subjetivación de las Sociedades de Consumo, el concepto de Newton
En el capitalismo del sexo, y la movilidad cualitativa en la práctica.
Vos y yo en este tránsito recíproco de Lenin, anarquistas de las abejas].
En los hogares siempre resaltan las fotografías familiares.
La fe a menudo sirve para pintar mejor los días venideros.
Por la puerta del cielo sólo pasan transeúntes desnudos.
¿Quién duerme en los besos desechos por la saliva? —Los pezones
Detenidos en las manos, y el perfil enrollado de las vellosidades.
En la animalidad ya no habita el cordón umbilical, ni se aplican
Analgésicos, ni la llovizna mitiga el hambre de la lengua sobre la carne.
El desvelo se convierte en sol de mediodía.
Los domingos son irreales en las persianas de nuestra feligresía.
Por eso nos quedamos en el convento de lunes a viernes,
Como mamíferos dóciles a merced del oxígeno…
Barataria, 12.IX.2009

No hay comentarios: