sábado, 23 de mayo de 2009

La llum sempre fou tempesta- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Fotografía tomada de Fullfondos


La llum sempre fou tempesta
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
La llum sempre fou tempesta —sona al territori dels somnis:
Viu deixant empremtes al solc, obri la nit de les armadures,
Navegants de l’espavent entre espines de claror
—claror distinta, perpètua sang on les ciutats creuen
Voreres inversemblants: la llum sempre ha sigut una ombra als
Mocadors de l’aire: ací envaeix, dreçada, la memòria, tot el suor
I l’horitzó de les nines —les aigües de l’oblit sempre foren
Records—camí d’amarant damunt de la ribera de les tempes.
Sempre fou nines obertes al present. Hamaca damunt de devantals
De foc, Pàtria del tamany de l’horitzó, gosat ull als rius
De la ferida —aqueixa ferida clamorosa de la història on
L’esterilitat no gaudeix de ciutadania. —Llum no a l’abillament
Del vòmit, ni la saliva: la nit governa cada paraula de por.

La llum és un puny de municions: Camí on es veuen sudaris
I taüts; la llibertat no té fàstics, només tempestes inevitables.
Al fred hi ha espills que la revelen, cortines sense baldes ofegades.
Un dia i un altre, a la pestanya dels ports o els molls,
Les finestres de l’escuma com pàgines en l’alé de la sal.
—Creixen les pedres del dia damunt de les ombres, creix l’escalpel
De la vigília, el sucre de la tempesta a la llinda d’un cosset.
Cega la llum des dels sostres de l’aigua; ací afone la meua còncava carn:
Cegues tu el cristall de les palpebres, el llençol del sòl sense registre,
La roba bruta, cenyida a la destrossa: —la indigència sense espectres
Que es perd en l’escarni amb perjuri, l’estrall hostil
Dels cucs, sobtats dits despresos de la nit…

La llum és un fil damunt de l’asfalt de les premonicions. Blau, no.
—Mans d’arc del cel, branques d’audaç olfacte, esteses damunt
Les tempes. En la nit és abella i entre el zum-zum que la sosté,
Porta inevitable sempre a les nines…
Sempre testimoniatge en la broma de les paràboles, —suma permanent
De l’alfàbega o un altre portal on galopen cavalls sense fatiga.
La llum galopa, llavors, entre radiants voltes: Què hi ha
De la caverna major d’estar desperts? —eixir cap a dies sense insomni,
Sense cendra, sense rellevada? Aclaresc que sovintegen mocadors amargs
A les vidreres; pintar llindars no és de fusters, encara que
El xerrac siga sagaç amb l’asserradura. Què hi ha de la vehemència?
La llum al seu forn, —sense dubte—, guarda epifanies per a gaudir
Uns altres afluents menys foscos que el mos dels proverbis.

La llum nua el rovell dels portals. Trenca les venes
De l’al·legoria, desdejuna a les voravies, la seua llengua felina llepa
Les sabates. Visible, humida, envaeix cementeris de records.
Visible, sobretot, llepa fins a afonar els grisos de la gola.
Visible, com el riure, les seues dents resisteixen els pétals:
—si hi ha cap claror major no la conec. Si hi ha cap altre mar
En les claus de la foscor mai no l’he vist.
Si hi ha cap altra espessor, mai no hi he bracejat: —a la nit
Em reconcilie amb els seus ulls, —ulls de vertigen desafiant,
Ulls fondos com el real del somni…
Baratària, 17.V.2009

La luz siempre fue tormentaLa luz siempre fue tormenta —suena en el territorio de los sueños:
Vive dejando huellas en el surco, abre la noche de las armaduras,
Navegantes del asombro entre espinas de claridad
—claridad distinta, perpetua sangre donde las ciudades cruzan
Veredas inverosímiles: la luz siempre ha sido una sombra en los
Pañuelos del aire: ahí invade, enhiesta, la memoria, todo el sudor
Y el horizonte de las pupilas —las aguas del olvido siempre fueron
Recuerdos—camino de amaranto sobre la ribera de las sienes.
Siempre fue pupilas abiertas al presente. Hamaca sobre delantales
De fuego, Patria del tamaño del horizonte, osado ojo en los ríos
De la herida —esa herida clamorosa de la historia donde
La esterilidad no goza de ciudadanía. —Luz no en el atavío
Del vómito, ni la saliva: la noche gobierna cada palabra de miedo.

La luz es un puño de municiones: Camino donde se ven sudarios
Y ataúdes; la libertad no tiene hastíos, sólo tormentas inevitables.
En el frío hay espejos que la revelan, cortinas sin aldabas ahogadas.
Un día y otro, en la pestaña de los puertos o los muelles,
Las ventanas de la espuma como páginas en el aliento de la sal.
—Crecen las piedras del día sobre las sombras, crece el escalpelo
De la vigilia, el azúcar de la tempestad en el dintel de un corpiño.
Ciega la luz desde los techos del agua; ahí hundo mi cóncava carne:
Ciegas tú el cristal de los párpados, la sábana del suelo sin registro,
La ropa sin lavar, ceñida al destrozo: —la indigencia sin espectros
Que se pierde en el escarnio con perjurio, el estrago hostil
De los gusanos, súbitos dedos desprendidos de la noche…

La luz es un hilo sobre el asfalto de las premoniciones. Azul, no.
—Manos de arco iris, ramas de audaz olfato, tendidas sobre
Las sienes. En la noche es abeja y entre el zumbido que la sostiene,
Puerta inevitable siempre en las pupilas…
Siempre testiga en la bruma de las parábolas, —suma permanente
De la albahaca u otro portal donde galopan caballos sin fatiga.
La luz galopa, entonces, entre radiantes bóvedas: ¿Qué hay
De la caverna mayor de estar despiertos? —¿salir hacia días sin insomnio,
Sin ceniza, sin relevo? Aclaro que abundan pañuelos amargos
En los vitrales; pintar umbrales no es de carpinteros, aunque
El serrucho sea sagaz con el aserrín. ¿Qué hay de la vehemencia?
La luz en su horno, —sin duda—, guarda epifanías para gozar
Otros afluentes menos oscuros que el bocado de los proverbios.

La luz desnuda la herrumbre de los portales. Rompe las venas
De la alegoría, desayuna en las aceras, su lengua felina lame
Los zapatos. Visible, húmeda, invade cementerios de recuerdos.
Visible, sobre todo, lame hasta hundir los grises de la garganta.
Visible, como la risa, sus dientes resisten a los pétalos:
—si hay alguna claridad mayor no la conozco. Si hay otro mar
En las claves de la oscuridad nunca lo he visto.
Si hay otra espesura, nunca he braceado en ella: —en la noche
Me reconcilio con sus ojos, —ojos de vértigo desafiante,
Ojos hondos como lo real del sueño…
Barataria, 17.V.2009


No hay comentarios: