viernes, 28 de mayo de 2010

ALTURA-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Aquest costum de caminar quasi a la vorera de les ombres encallades.
Altes montanyes les illes submergides: —el terraplé de la consciència
A través dels porus, l’eucaliptus de l’alé sense tos, mossegant
El tossal de les paraules, el zeugma i les paradiàstoles, el quiasme
Dels ocells, ala difusa sobre l’horitzó.
Imagen tomada de la red
ALTURA
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere BessóLejos de este arrecife, a veces, bajo la ola
Los dados de los huesos de los muertos…
HART CRANE

Alucinante luz en que la luna
une la encina blanca desde el cieno
al cielo donde el hielo respalndece
azul en un silencio alucinado.
JUAN EDUARDO CIRLOT


Aquest costum de caminar quasi a la vorera de les ombres encallades.
Altes montanyes les illes submergides: —el terraplé de la consciència
A través dels porus, l’eucaliptus de l’alé sense tos, mossegant
El tossal de les paraules, el zeugma i les paradiàstoles, el quiasme
Dels ocells, ala difusa sobre l’horitzó.
No em canse dels lítotes i les paradoxes. De somiar i veure somriure
Al vent. De fer-li he, he, he a les paràboles quan disten d’aquesta
Galàxia moribunda.
L’amor és l’escull més antic de les finestres.
La vida ens nega amb la seua llengua moribunda.
La mort estira els dits dels gira-sols i les libèl·lules.
Sé que un día serem lliures en el sutze dels cresols. No hi haurà
Marxa enrere després de saltar els balcons, després d’encendre
La cuina de la gran nit, llum resplendent del vent.
Amb la ploma font, blava, dels records, el sèpia perdrà
La seua drassana de segles com l’anou inventada en l’èlitre.
Hi ha dies obscurs, tan obscurs com el blanc. I hi ha dies tan clars,
Tan clars, com el carbó deixat en la cal·ligrafia.
De sobte li pose escales al meu coixí. El bolic dels porus
Transpira la gepa de l’adagi,
Els dies majors del trànsit, la claredat dels quaderns.
L’obliqüitat em du a l’al·legoria dels satèlits. —Ah, em toca
Mossegar amb estima les estrelles! Em toca el parpalleig de les lluernes.
Al llit resta el suc; la balança és desigual en aquesta audició
De boques, de llavis, de mans, d’ulleres.
Quan es descobreixen els jardins, sobra la llum.
La llum és ací, intacta, com el primer humus.
En la altura es guanya allò que no l’esfinx, l’estàtua encallada, assetjada
Pel vertigen de les voravies.
—Què guanyem en l’espill oníric de l’aire? En la gota de sal
Sense segur de vida, en la romeguera tripulant els diumenges?
—Fem camí de l’escorxador si som fidels a les rajoles.
Devem celebrar capítols per a convertir balcons en pètals,
Devem inflar globus sense el mimetisme de l’adult,
Devem aprendre del xuclamel de l’éter, —alçar-nos fins al niu
Del jo alat, fins marxar damunt de les aigües de les quatre estacions.
Baratària, 16.V.2010
ALTURALejos de este arrecife, a veces, bajo la ola
Los dados de los huesos de los muertos…
HART CRANE

Alucinante luz en que la luna
une la encina blanca desde el cieno
al cielo donde el hielo respalndece
azul en un silencio alucinado.
JUAN EDUARDO CIRLOTEsta costumbre de caminar casi al borde de las sombras encalladas.
Altas montañas las islas sumergidas: —el terraplén de la conciencia
A través de los poros, el eucalipto del aliento sin tos, mordiendo
La loma de las palabras, el zeugma y las paradiástoles, el quiasmo
De los pájaros, ala difusa sobre el horizonte.
No me canso de los lítotes y las paradojas. De soñar y ver sonreír
Al viento. De hacerle je, je, je a las parábolas cuando distan de esta
Galaxia moribunda.
El amor es el más antiguo arrecife de las ventanas.
La vida nos anega con su lengua moribunda.
La muerte estira los dedos de los girasoles y las libélulas.
Sé que un día seremos libres en el hollín de los candiles. No habrá
Marcha atrás después de saltar los balcones, después de encender
La cocina de la gran noche, luz resplandeciente del viento.
Con la pluma fuente, azul, de los recuerdos, el sepia perderá
Su astillero de siglos como la nuez inventada en el élitro.
Hay días oscuros, tan oscuros como el blanco. Y hay días tan claros,
Tan claros, como el carbón dejado en la caligrafía.
De pronto le pongo escaleras a mi almohada. El petate de los poros
Transpira la giba del adagio,
Los días mayores del tránsito, la claridad de los cuadernos.
La oblicuidad me lleva a la alegoría de los satélites. —¡Ah, me toca
Morder con cariño las estrellas! Me toca el parpadeo de las luciérnagas.
En el lecho se queda el zumo; la balanza es desigual en esta audición
De bocas, de labios, de manos, de ojeras.
Cuando se descubren los jardines, sobra la luz.
La luz está ahí, intacta, como el primer humus.
En la altura se gana, lo que no la esfinge, la estatua encallada, sitiada
Por el vértigo de las aceras.
—¿Qué ganamos en el espejo onírico del aire? ¿En la gota de sal
Sin seguro de vida, en la zarza tripulando los domingos?
—Vamos camino al matadero si somos fieles a las baldosas.
Debemos celebrar cabildos para convertir balcones en pétalos,
Debemos inflar globos sin el mimetismo del adulto,
Debemos aprender del chupamiel del éter, —elevarnos hasta el nido
Del yo alado, hasta andar sobre las aguas de las cuatro estaciones.
Barataria, 16.V.2010

domingo, 23 de mayo de 2010

UN DIA EL MAR ENTRÀ EN LA MEMÒRIA-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Un dia el mar entrà en la memòria per a restar en onades
De confidències. No és marbre la seua escuma, sinó ràfega. No és de sal
La seua fesomia, —és un tafetà de papallones l’ona que eleva,
Sense par, cada torrent de l’instint.
No cap en el braceig de la música tota l’hamaca dels somnis.
Ilustración tomada de la red

UN DIA EL MAR ENTRÀ EN LA MEMÒRIA
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere BessóEl horizonte que cada amanecer vemos delante,
¿no es el mismo que vemos cada tarde atrás?
NAZIM HIKMET


Un dia el mar entrà en la memòria per a restar en onades
De confidències. No és marbre la seua escuma, sinó ràfega. No és de sal
La seua fesomia, —és un tafetà de papallones l’ona que eleva,
Sense par, cada torrent de l’instint.
No cap en el braceig de la música tota l’hamaca dels somnis.
Hi ha necessitat de vacacionar en els mol·luscos.
Respirar sense fronteres els metres del galop.
Mossegar el mateix corall dels espills. Caminar damunt de les falles
De la perplexitat, madurar en la rugositat de les palpebres,
Empentar la llum tan necessària, cap a la gespa.
Un dia coneguí el mar, —la sang s’alçà a uns altres mons: enlluernà
L’escarabat de l’arena,
La fragància mil·lenària dels cavallets de mar,
La respiració de les campanes,
El pols filial de les ones com braços de confessos pètals.
—Beguí tot el mar que abastaven les meues arrels. I assumí, ací, que la memòria
És blava i no té la rugositat de faccions entumides.
Un besllum de sal contrasta amb les gavines.
Tapissos blancs en la levitació del calendari. Respirs desafiants
Al meu pit.Vocals ramificades en la flama de l’ona.
En acabant ha vingut com un afluent de persianes.
És ací en l’avidesa de la matèria: carn de la més inquietant set,
Túnica de la meua falda. Mar d’aquelles ales elevades en sufocament.
Mar fet de tiretes de llapisseres de color: blau, verd, taronjat, groc.
Mar roig de l’olla a pressió de la fam.
Mar roig partit en dues meitats. —lliure ull del gos en la nit.
Mar blau imminent de les cambres, entranya creixent del jade,
Claror del porus enfonsit per l’esbufec.
Mar blau en la duna nua de l’ombra: església de la bategada. Mar
De l’esclat audaç de la consciència.
En la ficció caben, sense equívocs, tots els seus mocadors.
Les seues brases d’aigua. La seua beina de fogassa transparent.
Un dia el mar entrà en les meues ninetes: em premé el futur i l’estrella
Líquida de l’avenir: des de llavors sé que el somni és aqueix bosc
D’exhausta intempèrie, on és precis, senzillament, tancar els ulls
Per a veure l’atalaia de l’encens,
Des de llavors escolte els poltres blancs d’ona i escuma,
Les onades íntimes del meu espill,
Damunt dels quaderns del coixí…
Baratària, 15.V.2010
UN DÍA EL MAR ENTRÓ EN LA MEMORIA
El horizonte que cada amanecer vemos delante,
¿no es el mismo que vemos cada tarde atrás?
NAZIM HIKMET

Un día el mar entró en la memoria para quedarse en oleaje
De confidencias. No es mármol su espuma, sino ráfaga. No es de sal
Su fisonomía, —es un tafetán de mariposas la ola que eleva,
Sin par, cada torrente del instinto.
No cabe en el braceo de la música, toda la hamaca de los sueños.
Hay necesidad de vacacionar en los moluscos.
Respirar sin fronteras los metros del galope.
Morder el mismo coral de los espejos. Caminar sobre las fallas
De la perplejidad, madurar en la rugosidad de los párpados,
Empujar la luz tan necesaria, hacia el césped.
Un día conocí el mar, —la sangre se elevó a otros mundos: me deslumbró
El escarabajo de la arena,
La fragancia milenaria de los caballitos de mar,
La respiración de las campanas,
El pulso filial de las olas como brazos de confesos pétalos.
—Bebí todo el mar que cupo en mis raíces. Y asumí, ahí, que la memoria
Es azul, y no tiene la rugosidad de facciones entumecidas.
Un destello de sal contrasta con las gaviotas.
Tapices blancos en la levitación del calendario. Respiros desafiantes
En mi pecho. Vocales ramificadas en la llama de la ola.
Luego ha venido como un afluente de persianas.
Esta aquí en la avidez de la materia: carne de la más inquietante sed,
Túnica de mi regazo. Mar de aquellas alas elevadas en sofoco.
Mar hecho con tiritas de crayolas: azul, verde, anaranjado, amarillo.
Mar rojo de la olla de presión del hambre.
Mar rojo partido en dos mitades. —libre ojo del perro en la noche.
Mar azul inminente de las habitaciones, entraña creciente del jade,
Claridad del poro ahondado por el resuello.
Mar azul en la duna desnuda de la sombra: iglesia del pálpito. Mar
Del destello audaz de la conciencia.
En la ficción caben, sin equívocos, todos sus pañuelos.
Sus brasas de agua. Su vaina de hogaza transparente.
Un día el mar entró en mis pupilas: me apretó el futuro y la estrella
Líquida del futuro: desde entonces sé que el sueño es ese bosque
De exhausta intemperie, donde es preciso, simplemente, cerrar los ojos
Para ver la atalaya del incienso,
Desde entonces escucho los potros blancos de ola y espuma,
El oleaje íntimo de mi espejo,
Sobre los cuadernos de la almohada…
Barataria, 15.V.2010

sábado, 22 de mayo de 2010

FON CEC I SORD-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Fon cec i sord a la caverna on restí. Mai no viu els resplendors
De maig ni de juny, ni sentí el vent girar sobre el niu
D’aquells pits venerables i amb ales.
Fou així la fusta: llarg fum de l’alé, boca amb mi del tro.
Sempre la nit cremà en els meus sentits; i no tinguí temps
Per a morir i viure alhora.


FON CEC I SORD
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
…y el sueño mudo rueda por los lechos
donde las sombras comen el alimento de los peces
y a través de las flores, emergen hacia el cielo.
DYLAN THOMAS

Fon cec i sord a la caverna on restí. Mai no viu els resplendors
De maig ni de juny, ni sentí el vent girar sobre el niu
D’aquells pits venerables i amb ales.
Fou així la fusta: llarg fum de l’alé, boca amb mi del tro.
Sempre la nit cremà en els meus sentits; i no tinguí temps
Per a morir i viure alhora.
Riu avall, al capdavall, tots junts els records.
Ja res no importa quan el bosc va enfosquint.
Viure o morir, en res no canvia l’alfabet. No canvia la llum
Encara que la nit corroesca. No canvia la foscor encara que la foscor
De les hores siguen curtes, encara que els ulls es tornen blancs,
Buits, de tant mirar l’Univers.
Vaig ser cec i sord. De penes em serviren les mans i el bàcul de l’olfacte
Per a trobar el mar i el litoral i l’escuma.
Ajuntí peixos i caragols només amb el meu tacte.
Sóc en l’ocell de la cendra. Sóc en la metxa del cresol.
Sóc en el bes que aconseguí donar al vent.
Sóc en el dolmen del cansament i el meu silenci.
Sóc en el mur que vetlla la meua condició de vianant.
Sóc en els infants nus que planten barrilets.
Sóc en els vaixellets de paper.
Sóc en les sabates que van soles pels carrers.
Sóc en cada fred del món.
Sóc en el fred dels carrers.
Sóc en el carbó d’allò que fou el foc.
Sóc en el jardí del tercer dia de la revelació.
Sóc atordit pel coltell que irromp en el llavi.
Sóc en la llum, que dorm a les fosques en el somni.
Sóc en el llençol que mai no confortà el meu cos de parracs.
Sóc en els vitralls grocs del firmament, en la cara que donà l’altra
Galta, en aqueix granet que colpeja la terra dels morts.
Sóc semblant a la molsa verda damunt de les roques.
Sóc en els peixos que imploren eixir del mar, de l’assetjament del dubte.
Sóc en cada podi on perduren els besos. En l’infant que salta
Amb el globus terraqui en les mans.
Sóc en les mans que mai no em posseiren, en el sucre del riure
Dels que mai no tingueren temps per a fer-ho.
Sóc en la dòcil fulla del vent, en aqueixa llum que toca la meua matèria.
Sóc.
Sóc.
Baratària, 14.V.2010
FUI CIEGO Y SORDO
…y el sueño mudo rueda por los lechos
donde las sombras comen el alimento de los peces
y a través de las flores, emergen hacia el cielo.
DYLAN THOMAS

Fui ciego y sordo en la caverna donde estuve. Nunca vi los resplandores
De mayo ni de junio, ni escuché al viento girar sobre el nido
De aquellos senos venerables y con alas.
Fue así la madera: largo humo del aliento, boca conmigo del trueno.
Siempre la noche ardió en mis sentidos; y no tuve tiempo
Para morir y vivir al mismo tiempo.
Río abajo, al cabo, todos juntos los recuerdos.
Nada importa ya cuando el bosque se va haciendo oscuro.
Vivir o morir, no cambia en nada el alfabeto. No cambia la luz
Aunque la noche corroa. No cambia la oscuridad aunque la oscuridad
De las horas sean cortas, aunque los ojos se queden blancos,
Vacíos, de tanto mirar el Universo.
Fui ciego y sordo. Apenas me sirvieron las manos y el báculo del olfato
Para hallar el mar y el litoral y la espuma.
Junté peces y caracoles sólo con mi tacto.
Existo en el pájaro de la ceniza. Existo en la mecha del candil.
Existo en el beso que alcancé a darle al viento.
Existo en el dolmen del cansancio y mi silencio.
Existo en el muro que vigila mi condición de transeúnte.
Existo en los niños desnudos que plantan barriletes.
Existo en los barquitos de papel.
Existo en los zapatos que andan solos en las calles.
Existo en cada frío del mundo.
Existo en el frío de las calles.
Existo en el carbón de lo que fue el fuego.
Existo en el jardín del tercer día de la revelación.
Existo aturdido por el cuchillo que irrumpe en el labio.
Existo en la luz que duerme a oscuras en el sueño.
Existo en la sábana que nunca confortó mi cuerpo de harapos.
Existo en los amarillos vitrales del firmamento, en la cara que dio la otra
Mejilla, en ese granito que golpea la tierra de los muertos.
Existo igual que el musgo verde sobre las rocas.
Existo en los peces que imploran salir del mar, del asedio de la duda.
Existo en cada podio donde perduran los besos. En el niño que salta
Con el globo terráqueo en las manos.
Existo en las manos que nunca me poseyeron, en el azúcar de la risa
De quienes nunca tuvieron tiempo para hacerlo.
Existo en la dócil hoja del viento, en esa luz que toca mi materia.
Existo.
Existo.
Barataria, 14.V.2010

martes, 18 de mayo de 2010

MAI NO ES TORNA AL MATEIX LLOC-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

En acabant hauré de caminar, lleu, en un llit d’angelets. No hi haurà retorn.
Ni sé si m’esperen amb itinerari, àngels i dimonis, —en tot cas
Ángels, senzills ocells penjats de l’horitzó, els meus nahuals,
O corbs de sinistra tessitura.
Autor de la fotografía: Juan Carlos Pumar ReyesMAI NO ES TORNA AL MATEIX LLOC
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó…esa palabra fiel que me interpreta
Es la que nunca encontrará el poeta.
DAVID ESCOBAR GALINDOEn acabant hauré de caminar, lleu, en un llit d’angelets. No hi haurà retorn.
Ni sé si m’esperen amb itinerari, àngels i dimonis, —en tot cas
Ángels, senzills ocells penjats de l’horitzó, els meus nahuals,
O corbs de sinistra tessitura.
Me’n vaig. Me n’aniré un dia. En l’ultramar de les ales, al principi
D’allò que sóc: hora breu, respiració íntima. Alba o carrer de l’Univers.
La vida sempre és un regal, inèdit en cada pàgina del somni.
Cada vegada es va perdent l’altar de les ansietats.
Cada vegada l’huracà de l’espill és el mateix i és un altre: m’acostumí
A levitar en cada paraula, a allotjar-me en la fullaraca.
L’horitzó és més lleu abraçat pel pòl·len.
Hi ha, però, instants de fúries i parracs. Hi ha tambors als dits
De les estacions, espills que mai no jubilaren l’enderroc.
A la fi la vida o la història personal es viuen en silenci.
No hi ha un manifest ni un passamuntanyes que ens ajude a passar
La llinda d’aquest carrer en disputa: etern diluvi de claus sense forrellats.
Serà un altre hàlit el que escure ma casa de hui;
No l’altra on mai no faltà la sorpresa i afanys de mamà.
Ja estiguí enmig del crit del dia i la set, entre la llum dels deliris;
Ara em toca parlar amb la pols de la terra i la fusta.
“Fins i tot en somnis te m’has negada”, toca ara fer-te realitat
Estremida i inefable.
Hui és el moment: poseu-me sota terra, amb els peus junts i el pit
En silenci veient la lluna. Sóc fill d’aquest imperi sense ninetes.
La malenconia convertí la meua mort d’hora fins a fer un coàgul
En la meua gola. Fins a fer-me davallar del firmament.
Mira’m com a gespa plàcida enmig de la fullaraca: rosada
En inefable mutació, ploma oberta sempre al vol, —un pit
Poblat de falgueres.
Mira’m que estic tranquil en l’alteritat.
Viu el mar. M’embadalí en l’escuma. Viatgí i travessí l’oblit.
Mira’m en la llum que fou el meu cerç. La meua suma de coixins. El plor
De sucre, lent de l’escuma. Unes altres foren les tristors, no els colors.
Una altra és la llum de l’Arcà, els vitralls de l’arc del cel.
Tot jo fiu fet per a aquest moment màgic: amor vessat
Que em lleva l’hàlit. Càndid ocàs de la meua ferida.
Part fent-se visible la fugacitat, el besllum de la consciència.
No veig joc d’ombres recurrents, sinó aquesta amorosa reinvenció
D’una migidiada amb balcons encoberts…
Baratària, 13.V.2010
NUNCA SE VUELVE AL MISMO SITIO
…esa palabra fiel que me interpreta
Es la que nunca encontrará el poeta.
DAVID ESCOBAR GALINDO
Habré de caminar después, leve, en un lecho de vilanos. No habrá regreso.
Ni sé si me esperan con itinerario, ángeles y demonios, —en todo caso
Ángeles, sencillos pájaros colgados del horizonte, mis nahuales,
O cuervos de siniestra tesitura.
Me voy. Me iré un día. En el ultramar de las alas, al principio
De lo que soy: hora breve, respiración íntima. Alba o calle del Universo.
La vida siempre es un regalo, inédito en cada página del sueño.
Cada vez se va perdiendo el altar de las ansiedades.
Cada vez el huracán del espejo es el mismo y es otro: me acostumbré
A levitar en cada palabra, a hospedarme en la hojarasca.
El horizonte es más leve abrazado por el polen.
Pero hay instantes de furias y andrajos. Hay tambores en los dedos
De las estaciones, espejos que nunca jubilaron el escombro.
Al final la vida o la historia personal se viven en silencio.
No hay un manifiesto ni un pasamontañas que nos ayude a pasar
El umbral de esta calle en disputa: eterno diluvio de llaves sin candados.
Será otro hálito el que limpie mi casa de hoy;
No la otra donde nunca faltó el asombro y afanes de mamá.
Ya estuve en medio del grito del día y la sed, entre la luz de los delirios;
Ahora me toca hablar con el polvo de la tierra y la madera.
“Aun en sueños te me has negado”, toca ahora hacerte realidad
Estremecida e inefable.
Hoy es el momento: ponedme bajo tierra, con los pies juntos y el pecho
En silencio viendo la luna. Soy hijo de este imperio sin pupilas.
La melancolía convirtió mi muerte temprana hasta hacer un coágulo
En mi garganta. Hasta hacerme descender del firmamento.
Mírame como césped apacible en medio de la hojarasca: rocío
En inefable mutación, pluma abierta siempre al vuelo, —un pecho
Poblado de helechos.
Mírame que estoy tranquilo en la otredad.
Vi el mar. Me extasié en la espuma. Viajé y atravesé el olvido.
Mírame en la luz que fue mi cierzo. Mi suma de almohadas. El sollozo
De azúcar, lento de la espuma. Otras fueron las tristezas, no los colores.
Otra es la luz del Arcano, los vitrales del arco iris.
Todo yo fui hecho para este momento mágico: amor derramado
Que me lleva el hálito. Cándido ocaso de mi herida.
Parto, haciéndose visible la fugacidad, el destello de la conciencia.
No veo juego de sombras recurrentes, sino esta amorosa reinvención
De una siesta con recatados balcones…
Barataria, 13.V.2010

lunes, 17 de mayo de 2010

SIGO LEYENDO EN LA MEMORIA

Estrujas de pronto mis zapatos y mi ropa. El tiempo no alcanza
Para contenerte, ni la mano que suma torpes manos.
La intemperie recoge los charcos crepitantes del tapesco, el estallido
Incinerado de las piedras, el tímpano en los dedos de la ceniza.
Ilustración de André Cruchaga
SIGO LEYENDO EN LA MEMORIA
…sigo leyendo en la memoria…
Pronto sabré quién soy.
JORGE LUIS BORGESEstrujas de pronto mis zapatos y mi ropa. El tiempo no alcanza
Para contenerte, ni la mano que suma torpes manos.
La intemperie recoge los charcos crepitantes del tapesco, el estallido
Incinerado de las piedras, el tímpano en los dedos de la ceniza.
En cada filo de la respiración, la memoria lee las ventanas
Depredadas, las abejas exiguas de la noche.
La memoria está ahí en la hojarasca tostada del polvo.
¡Sigo leyendo la fábula de los huesos! —Así me conforto en ser aldaba,
Y brazo, y cuaderno, y barco.
Arde la herencia del miedo. El jardín obseso del abismo. Arde.
La noche es un mar de luz en la memoria, el destino desvelado
Que soy, el pétalo que no esconde los pañuelos de la madrugada.
No escapa a las pupilas este asombro de temblor humano.
Las ventanas me dan el papiro del horizonte.
—Pero, ¿quién tiene la certeza de la fluidez del aire en medio de taburetes
Desvencijados, en medio del camino áspero del alma?
[Somos una especie de comensales de puertas: minorías al pie
De ciertos ajuares. Sólo existe una desnudez remota en la labranza
Del anónimo murmullo.]

La cotidianidad nos vuelve una ciudad-hoguera.
—¿Dónde están los espejos de las luciérnagas, ese fuego insepulto
De la sed, la corteza restañada del cierzo? No veo más que hormigas
Volcánicas entre la zarza.
Algo me dice que las cebollas son fantasmas.
Algo me dice que los vitrales no tienen polen ni arcoíris.
Algo me dice que los hilos del sueño se vuelven relámpagos y sed.
Algo hay en los minutos de la lejanía: la servilleta de las nubes,
La bufanda del pájaro,
La transpiración de la alegoría,
El cuaderno transpirado de los trenes, las bisagras abiertas de la luz,
O el fantasma atávico de la caligrafía.
Espero a que la rama de ocote se convierta en sol. Espero peces
Para el hambre. (Somos labios de la Nada). Aquí está la voracidad
En absurdas bolsas plásticas. Aquí está la neblina con su ebria espuma.
Un día seremos. Sólo así podremos asir el océano: —esa palabra-espejo
En las raíces de la memoria…
Barataria, 10.V.2010

sábado, 15 de mayo de 2010

LA LUZ QUE ES VERDAD

Cuando la luz traspase el musgo, sea el ala la que encienda
El horizonte. Sea el caballo rojo de la verdad. Sea el tobillo ciego,
Iluminado el que prolongue el sabor de la piel.
Me aburren los tiempos del modo subjuntivo.
Autor de ilustración: ZdzislawBeksinski
LA LUZ QUE ES VERDAD
…bailan los paladines,
los descarnados danzarines del diablo;…
ARTHUR RIMBAUD
Cuando la luz traspase el musgo, sea el ala la que encienda
El horizonte. Sea el caballo rojo de la verdad. Sea el tobillo ciego,
Iluminado el que prolongue el sabor de la piel.
Me aburren los tiempos del modo subjuntivo. Sale caro el precio
Del potencial. Cuando viví tuve una carpa de dudas. Me devoró
La fragilidad de la verdad, cuando la iniquidad alimentó la emoción.
Las lecciones de sabiduría se las dejo al desamparo
Y a la ignorancia. Así, la razón la ocupo para cosas más sutiles:
Jugar con el oficio de las olas, inventar arlequines en plena ruta
De los desencuentros e incluso ponerle sombrero al amor al prójimo.
Nunca la luz es totalmente cierta. Los ciegos la cambian de lugar:
El tacto es la llave que el viento utiliza para sacar el pan
De la oscuridad. Para que el río oscuro del pecho gotee
En las ventanas, en las estrellas que chocan en la nariz, o en las cejas
Despobladas de los panales sin sol.
La única luz que es verdad es la cebolla en el entresueño.
La flauta yerma que vivimos de la justicia.
La hiel que llena la página de los poros.
La felicidad no es más grande que un grano de mostaza, ni cabe en todo
El instante del orgasmo.
Ni las sábanas anulan la propagación de los colores. Ganamos
Cuando tenemos la certeza de la profundidad de los puñales, cuando
Cuando el miedo destapa los juguetes de la noche.
—¿Quién, realmente cierra los ojos ante la farsa? Sobran canciones
Lúgubres para mis oídos, la libertad en los sótanos de la sarna.
Seremos lo que sea ante la moda de los molinos: ante la demasía
Hedionda de los mercados,
Ante la cabeza expuesta a las catacumbas.
—¿Qué luz tiene salmos y domingos?
—¿Qué fosa no pudre los latifundios de la semana sin que alguien
Organice su propio mundo? —Escrito está que los sótanos seducen.
Dentro de poco la lisonja será investida de ventana espacial.
Dentro de poco la luz será desterrada a los infiernos: obrará en el hueco
Del embuste, —o seguirá obrando como hasta ahora, disfrazada
De pecho y mano y sermón y discurso y arenga.
Por si acaso, debemos acostumbrarnos al juego de naipes y al baile:
De esta forma sentiremos menos torpe el puñetazo, y la celda tendrá
Su propia rebeldía.
Por si acaso nos espía lo inmutable —¡vaya paradoja!—, debemos
Volvernos niños y cantar en los cantares de la fosa común
De las esferas…
Barataria, 09.V.2010

viernes, 14 de mayo de 2010

DEBEMOS RESPIRAR DESCALZOS

Debemos respirar descalzos la inclemencia de estos días feroces.
Y claro, uno puede ser feliz junto al desvelo. Festejar, desde luego,
La velocidad del tiempo: los pasos, las puertas extasiadas.
Uno puede ser feliz desde la bruma de la comida
Autor de pintura: Zdzislaw-Beksinski
DEBEMOS RESPIRAR DESCALZOS
¡Ay qué mar sin riberas ni horizonte,
ni barco que esperar! Y qué agarrarse
a esta blanda tiniebla, a este vacío
que da vueltas y vueltas...
DULCE MARÍA LOYNAZDebemos respirar descalzos la inclemencia de estos días feroces.
Y claro, uno puede ser feliz junto al desvelo. Festejar, desde luego,
La velocidad del tiempo: los pasos, las puertas extasiadas.
Uno puede ser feliz desde la bruma de la comida.
—Un día quizá volvamos a morder la diafanidad de las vocales:
Quizá nos ocupemos de los fósforos maduros del cierzo,
Quizá las pitonisas nos guarden en guacales prudentes.
Quizá un día nos sentemos en nidos firmes. —Aquí todo puede pasar,
Sin necesidad de oráculos. La mejor bola de cristal la tiene el olvido.
Debemos respirar extrañas predicciones: el espejo de los siglos con sed
De bocas. Ángeles subiendo las escaleras del cielo, sombrillas
De inocente metabolismo, cuentos de marinos, —galeones de piratas
Por el mundo de la mar, de las aguas, de los ríos desportillados
De la sangre. Debemos respirar sin anestesia las tapicerías.
Debemos darle a la ráfaga su ración de espuma. Con la yema
De los dedos se hacen los malabarismos del fuego.
Debemos gastarnos todas las telarañas para que quede solo la luz.
Un día, otro día, hoy, los balcones rescatados del cierzo: lamen aquí,
Las antiguas ternuras del crepúsculo, el vaivén de los trencitos
Con humo de luciérnagas, un caballito de madera goteando polvo.
Afuera hay demasiadas noches en la boca de los perros: ladran
Los secretos su abrigo clandestino.
El día menos pensado humea en el entresueño con candiles de kerosene.
Desde la calle transversal de las pupilas, la epilepsia de los peces,
La sombra hacia el follaje efímero. Esta suerte colmada de libélulas.
—Debemos meditar, a fondo, en la pira del mar, encaje tras encaje
De los techos en su polifonía de tren en miniatura.
Un día será pretérito el vuelo. Y la ropa un festejo inefable.
Cuando el silencio nos sea dado, habremos sido jardín autodidacta.
Cuando el madero sea musgo, será perfecto el solfeo.
Digamos adiós a la obediencia de los zapatos. A la absolución
De los escarabajos, a la complacencia de los espejos, a la rendija
Del ceño, al espectro más cercano de la risa.
Sobre las brasas las luciérnagas se vuelven azúcar, —memoria, acaso,
De otras inclemencias. De otros alientos líquidos.
—¿En qué sol desenfundamos el pulso de las campanas, los hilos
De la levitación, el blanco desafiante del orgasmo? Hoy, declino
Al candor de Pegaso, y me quedo aquí, multiplicado en las acechanzas
De un páramo de insultantes arenas…
Barataria, 08.V.2010

miércoles, 12 de mayo de 2010

NORMAS DE URBANIDAD

Debemos olvidar, tras el sudor, las normas de urbanidad
El orgasmo efímero de los imposibles, las depredaciones que dejan
Estelas de polvo, la respiración atávica del diafragma,
La historia de los Sumos que nos llega por la vía de los satélites.

Autor de fotografía: Javier Alonso Torre
NORMAS DE URBANIDAD


Pero de todas formas
advierto que vivo entre las calles.
HEBERTO PADILLADebemos olvidar, tras el sudor, las normas de urbanidad
El orgasmo efímero de los imposibles, las depredaciones que dejan
Estelas de polvo, la respiración atávica del diafragma,
La historia de los Sumos que nos llega por la vía de los satélites.
Gana la saliva en los curules. —En qué cenáculos tiene vigencia
La sana convivencia, (no escupir, orinar, llorar);
Algunos lo hacen desde las portátiles y desangran los teclados
De la Bolsa de valores, los ritmos cardíacos del anonimato…
Otros hacen más visible el hambre y la miseria.
Se han vuelto gánsteres de la turbiedad. Virus a la espera de hacerse
Demonio, quizá ráfaga en el mapa de nuestra conciencia.
Quienes deben leer bien en los atriles, muerden el polvo
De la idolatría y además transpiran vinagre desde el cuello.
Las tormentas licuan la trama de los albañales. Nuestro tiempo
Conquista los disfraces, y quema el azúcar de las estrellas.
La ley se acurruca en la piedra molida, guarida de gases trasegados
Sin la brújula cierta de la luz.
—Uno queda envuelto en la pira de las conspiraciones. En la noche
Fecal de los ventarrones, en el azufre mudo de las muecas.
Llegan los días con ese hipo persistente de las filas y las sillas
En cuclillas. Llega el hígado sajado por los dientes.
Nada es más demagógico que los delirios de una democracia.
Nada es más doloroso que estar sin ropa en un País de felinos.
Uno tiene suerte de no terminar con herpes en el miembro,
Ni cortado como una lección de aprendizaje. Ni tirado en la hojarasca.
La esperanza es macabra en esta batalla mortuoria.
Se busca un vado para quitar la albarda o el aparejo.
Se busca el incienso para emprender ciertos rituales.
La ternura de los clavos es parte de la urbanidad. Los sueños
De los residuos, la resaca ponzoñosa de los días lunes.
De pronto uno se da cuenta que son innecesarios los Manuales:
Vale más el pañuelo del yerro, la grieta ennegrecida del rapto,
El asalto hasta ser parte de las telarañas. Las vainillas de la escritura
Con tos y alfileres. El vomito abunda en las reses del breñal.
Nunca seremos santos con los glúteos en la boca.
Sólo carnada para el apetito de ciertas agendas. Sólo cascajo masticado
Como chicle. Sólo ceniza en la demencia de los facinerosos.
Sólo uno más en el tullido guijarro de la parálisis…
Barataria, 07.V.2010

martes, 11 de mayo de 2010

PAISAJE EN LA HOGUERA, LA LUZ…

El paisaje de la ternura ahoga su follaje en la hoguera, la luz cierta
Entre los vitrales decapitados por la lluvia: edad del vaho entre dientes.
Vivimos los esqueletos más certeros de los cadáveres,
Vomitamos el lucro de las espesuras,
Degollamos los almácigos de la estupefacción, cualquier teología
De unicornio, cualquier ombligo desprovisto de arco iris.
Ilustración tomada de la red

PAISAJE EN LA HOGUERA, LA LUZ……a la orilla del río de la muerte,
Yo llevaré mis trémulos jardines…
ANA AJMÁTOVA


El paisaje de la ternura ahoga su follaje en la hoguera, la luz cierta
Entre los vitrales decapitados por la lluvia: edad del vaho entre dientes.
Vivimos los esqueletos más certeros de los cadáveres,
Vomitamos el lucro de las espesuras,
Degollamos los almácigos de la estupefacción, cualquier teología
De unicornio, cualquier ombligo desprovisto de arco iris.
Verse al espejo a profundidad no deja de ser un acto de heroicidad.
Uno lame los cinco negritos de la duda,
Los bocados quebrados de la dialéctica,
El abecedario de los niños en las llanuras del polvo,
Las vendedoras de espejos en este País de sombras.
Cada quien anuncia su propia mercancía, —la espuma dibujada
En canastos, las gotas de felicidad en pedacitos de bambú.
—De la luz no me libres, señor; hazlo de las bocas, de la pólvora,
De las armas incautadas al aliento, de la hoguera de piedras tapando
Los sueños, de las palabras que no son verdes. Del aire sucio
De las manos. Del zodíaco inminente del hambre.
Es casi demencial esta hoguera en manos y rodillas. Necesarias
Para hacer legible el aire,
Los claveles de la imaginación,
Los números olvidados en los satélites del diafragma,
La duda soterrada saliendo a flote, sombras del corazón torturado.
Todo el desahogo cabe en los paisajes habitables: en esos donde
La respiración no tiene escamas, ni la hojarasca oculta en cucharas
Esta mirra de basalto.
Ardemos en los días más oscuros del miedo.
Crujido inconfeso del quebranto. Tortura la caricatura de la ceniza
En los párpados. Depreda el minuto de fuego consumido.
Degüellan las letras de las mortajas. Es como si el trance se repitiera
En la horaria de la brasa.
Para sepultar los años con púas, se necesita la argamasa de cal viva.
No para preservar la tormenta, sino para que ahí la lluvia hunda
Todo lo putrefacto: la escoria de la carne, la carroña de la entraña
Ahumada, la vena penitente de la conciencia.
Después de todo, hasta los paisajes más inofensivos,
Tienen ese aire de yesca, ese fuego del polen que da, aratos,
Certidumbres.
Lo que emerge de la pira, a fin de cuentas, es la luz:
La luz del ventarrón y el espejismo…
Barataria, 04.V.2010

domingo, 9 de mayo de 2010

BRASA DEL PRESAGIO

Primero es la memoria el precio que pagamos para abrir un instante
Las puertas, —el presagio que nos depara la calle incierta,
El pasto de la ebriedad y los sonidos oxidados del peltre.
Amamos habituados al odio;
Sacudimos los grillos de la música, y luego, como los perros domésticos,
Metemos las narices en el desecho de las aceras.
Autor de la fotografía: Sergio Ferreiro Cid
BRASA DEL PRESAGIO

…asilo bajo mis huellas todo este día
sus sordas francachelas mientras la carne cae
hendiendo sin temor
SAMUEL BECKETT

Primero es la memoria el precio que pagamos para abrir un instante
Las puertas, —el presagio que nos depara la calle incierta,
El pasto de la ebriedad y los sonidos oxidados del peltre.
Amamos habituados al odio;
Sacudimos los grillos de la música, y luego, como los perros domésticos,
Metemos las narices en el desecho de las aceras.
Engordan los gusanos en el hospedaje de los capulines. Lo hacen,
También, los tacuazines velludos del artificio humano. La valija
De forastero bajo la luz del foco del cielo.
—Rompimos la ternura con machetes de hollín. El cigarro húmedo
De los cerros, la herida lacia, visible desde la camisa rota.
La caja de Pandora en frenético alcohol en la hinchazón de la ropa.
—Alguien sugiere darle un plus a la carreta con bueyes, morder los colores
De las hamacas, abrir los ojos frente al chupamiel
De los colibríes cuando golpean las paredes del polen.
Desde luego, no siempre la aurora es color de rosa: los racimos
De cierzo empañan los anteojos, las manos ciegas se llenan de sortijas
De cobre como adivinos de un bosque de matapalos.
La brasa está aquí en el horno de mis párpados.
En los pedazos de tortilla que recogen con ahínco las hormigas.
En los baldes apachados de las ubres, en el establo del mugido
De las nubes, en el agua dulce, soberana, de los pañales.
A menudo nos zurcen los ojos como a los ojales en las costurerías.
¿Dónde están las verjas puras de lo inagotable?
Dónde las paredes sin pliegues de horrorífica pintura? ¿Dónde acampamos
—vos y yo—, mientras los baldíos juegan a su patetismo?
—Cierta es esta yegua de fachadas con listones ambiguos, el agua rancia
De los nances en los álbumes, el olor a lejanos comedores sin manteles.
Vos y yo en un País de tristeza galopante,
Deslumbrados por la risa de los naipes,
Sin otros toldos más que el estiércol carcomido del aullido.
Es una pena que la polilla de los libros se convierta en bestiario.
Sé que estorbamos como el alambre de púas en la noche.
Nos contagia el pulso siniestro del ojo ajeno. —Nos muerden
Los esparadrapos de los abrazos, las esquinas del viejo sedimento
De la orina, el paludismo atroz de las avalanchas, la boca irrestañable
Del papel cuadriculado, el pito de los barcos,
Las palabras completas de las ventanas, el aire sin escarabajos.
Ardemos, —vos y yo—, en esta isla sin tesoros de la tristeza.
La insolación nos gastará, como al metal, la intemperie…
Barataria, 02.V.2010

sábado, 8 de mayo de 2010

ACÍ EL TREN, L’ESTACIÓ D’ANTANY- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Ací el tren, l’estació d’antany sense colors. Els seients ferits
Per l’alé. La sang del sutze a la gespa.
Res no em resta d’aquella llum infantívola, excepte la pedra fosca
De les absències.
L’enderroc amb el seu paraigües de fullaraca. La burilla al pouet
De peltre de les temples junt a la fulla groga dels periòdics
.
Ilustración tomada de la red
ACÍ EL TREN, L’ESTACIÓ D’ANTANY
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó


Lo que en verdad queda de mí
es justamente eso: mi ausencia.
TED HUGHESAcí el tren, l’estació d’antany sense colors. Els seients ferits
Per l’alé. La sang del sutze a la gespa.
Res no em resta d’aquella llum infantívola, excepte la pedra fosca
De les absències.
L’enderroc amb el seu paraigües de fullaraca. La burilla al pouet
De peltre de les temples junt a la fulla groga dels periòdics.
—Tu que te n’anares en un d’aqueixos vagons sense tornar al meu pit,
Amb aqueix metabolisme estrany d’allò perible.
El cànter dels mocadors desperta els espills.
Mentrimentres, obri a espaiet el fil de la finestra, —el costat de la set
Que em consumeix en orfenesa. El rodet de dibuixos abrasats.
Delere aquella foguera d’església de mitjanit. El desvetlament d’abelles
En la molsa, l’esbufec de la baldufa abocant-se al cordell,
Les escales imminents de l’aire,
Traginant la tènue flama del vent.
Ací el tren d’antany a l’Estació d’Orient: el tren de la il·lusió
I el sufocament. El tren del pòl·len i la cal·ligrafia,
El tren del destí i els sanglots. El tren del pantaló deslluït.
El tren de les ombres sense l’aleteig encarnat de les pitonisses.
Aquesta paraula em fa respirar viatges damunt de la sorra. Abandons.
Venes obertes esteses sobre el gest de les pedres: rails de pluja
Memoriosa. Silencis que ara manquen d’identitat.
En l’edat de l’ànima caben sense fatiga les paràboles. Cap la duresa
Dels corbs. Cap la fragilitat dels colibrís.
Reste, al capdavall, a la vora del món, —amb la creu del respir
Flotant en l’alé. Amb el patetisme interior de la salmorra,
Amb el tapís de cavalls fantasmals,
Amb aquesta mena de levitació nua: irreal verd del galop que fuig
Entre el dormitori atònit de la memòria.
Ací bufa la cripta de la boirina: les galtes d’infant, ara disfressades
De cendra. Ara llistons rugats del somni. Ara només memòria
Sense ales. Ara escarabat de campanes.
Òbric la consciència a la poca llum que em resta, —no ets quan
trenca l’alba. No ets al xiuxiu esquinçat del deler. No ets. No ets.
Jo parle amb les tímides begònies de les sabates.
Al passadís dels sentits, la pols tremola irreparables anyells.
La pols, el fum de les lluernes que s’extingeixen.
Ací el tren, l’estació d’antany, —retrat parlat de mi mateix.
Baratària, 01.V.2010AQUÍ EL TREN, LA ESTACIÓN DE ANTAÑOLo que en verdad queda de mí
es justamente eso: mi ausencia.
TED HUGHESAquí el tren, la estación de antaño sin colores. Los asientos heridos
Por el aliento. La sangre del hollín en el césped.
Nada me queda de aquella luz infantil, salvo la piedra oscura
De las ausencias.
El escombro con su paraguas de hojarasca. La colilla en el pocillo
De peltre de las sienes junto a la hoja amarilla de los periódicos.
—Vos que te fuiste en uno de esos vagones sin regresar a mi pecho,
Con ese metabolismo extraño de lo perecedero.
El cántaro de los pañuelos despierta los espejos.
Entretanto, abro con sigilo el hilo de la ventana, —el costado de la sed
Que me consume en orfandad. El carrete de dibujos abrasados.
Anhelo aquella hoguera de iglesia de medianoche. El desvelo de abejas
En el musgo, el resuello del trompo asomándose al cordel,
Las escaleras inminentes del aire,
Trasegando la soflama del viento.
Aquí el tren de antaño en la Estación de Oriente: el tren de la ilusión
Y el sofoco. El tren del polen y la caligrafía,
El tren del destino y los sollozos. El tren del pantalón raído.
El tren de las sombras sin el aleteo encarnado de las pitonisas.
Esta palabra me hace respirar viajes sobre la arena. Abandonos.
Venas abiertas tendidas sobre el gesto de las piedras: rieles de lluvia
Memoriosa. Silencios que ahora carecen de identidad.
En la edad del alma caben sin fatiga las parábolas. Cabe la dureza
De los cuervos. Cabe la fragilidad de los colibríes.
Me quedo, después de todo, a la orilla del mundo, —con la cruz del respiro
Flotando en el aliento. Con el patetismo interior de la salmuera,
Con el tapiz de caballos fantasmales,
Con esta suerte de levitación desnuda: irreal verde del galope que huye
Entre el dormitorio atónito de la memoria.
Aquí bufa la cripta de la bruma: las mejillas de niño, ahora disfrazadas
De ceniza. Ahora listones arrugados del sueño. Ahora sólo memoria
Sin alas. Ahora escarabajo de campanas.
Abro la conciencia a la poca luz que me queda, —no estás cuando
Amanece. No estás en el susurro rasgado del anhelo. No estás. No estás.
Yo, hablo con las tímidas begonias de los zapatos.
En el corredor de los sentidos, el polvo tiembla irreparables corderos.
El polvo, el humo de las luciérnagas que se apagan.
Aquí el tren, la estación de antaño, —retrato hablado de mi mismo.
Barataria, 01.V.2010

viernes, 7 de mayo de 2010

DÍAS PRONUNCIADOS

Por razones inexplicables, la navaja del tiempo abre la boca
De las palabras, —el delgado filo del rictus,
La gota sonámbula salida de las sombras, el cuadrilátero
De los minutos sobre la gota liquida de la transparencia.
Pronunciamos nahuales en las jarras azules de la inquietud.
Ilustración tomada de la red
DÍAS PRONUNCIADOS
…no es placentero ser puesto en la cruz y dejado ahí,
CHARLES BUKOWSKI

Recuerdo solamente que he olvidado el acento de las más amadas voces,
y que perdí para siempre el olor de las frutas de la infancia,
el sabor exacto del durazno,
el aleteo del aire frío entre los pinos,
el entusiasmo al descubrir una nuez que ha caído del nogal.
DARÍO JARAMILLO AGUDELOPor razones inexplicables, la navaja del tiempo abre la boca
De las palabras, —el delgado filo del rictus,
La gota sonámbula salida de las sombras, el cuadrilátero
De los minutos sobre la gota liquida de la transparencia.
Pronunciamos nahuales en las jarras azules de la inquietud.
Entre insectos y ceniza, la taza ecuatorial de las premoniciones.
Los días que no dejan ver el agua,
Los torrentes ásperos del sepia de las máscaras y las estatuas.
En la intimidad hacen falta tantos caminos para andar todos los poros
Sin itinerarios, sin descansos, sin descensos.
Caigo en cada losa de la pasión. Me muevo en la cadena turbia
De los clavos del cierzo, en los gallos bizcos de la materia sofocada.
—Quizá nunca seamos, alrededor de Sócrates o el tal Tales,
Ese agüero de Pitonisa, pero juntos podemos lavar los trapos en casa,
Sin hacer evidente nuestra mesa empobrecida.
Desde luego camino como un perro diurno salido de la jauría.
Entre pecho y baldosas los anillos de la saliva galopante.
Entre perro y perro, gotas de sílabas en las ventanas del ojo ciego
Que sólo ve la claridad en su conciencia.
Hay días que se dicen y no caben en un vaso de ceniza. Otros son menos
Afortunados: los que caen el letargo del polvo al mediodía.
Lloramos al cuerpo amado cuando las migrañas se vuelven pedazos
De grito. Cuando el agua se vuelve estéril en la boca.
A menudo queremos vivir en el desdibujo de los brazos, —yagual
Sordo de aguas extinguidas.
—¿Qué días hieren nuestros zapatos? La inducción apologética
Que conocimos en las rodillas, los sofismas de la gimnasia en la Nubes,
La physis, el arjé del silbo en los labios, el ojo exhausto de tropezones.
Por razones inexplicables, también, la vuelta circular
En la indigencia, este dolor intempestivo de fotografías,
La claridad de la noche compartida, —la gota secreta del ansia
Con su ademán de plegaria moribunda.
Lo no dicho aquí semejante sea al desengaño. A la mesa oscura
Del mercurio, a esa caminata asimétrica de lo hierático.
Después de todo, los relámpagos sedimentan los colores neutrales:
Los tendones confusos de la garganta, el ahogo difuso de las bóvedas
En los labios, esos fantasmas que tocan el respiro.
Así son los días pronunciados en cada batalla: nos volvemos
Forajidos en la trinchera circular y paranoica de la ubicuidad.
Barataria, 30.IV.2010

jueves, 6 de mayo de 2010

LENGUA DE ESQUIRLAS

Era, lengua de esquirlas el vendaval de los dientes sobre las vitrinas
Del tiempo. Este tiempo de no acabar con su gangrena.
Esta lengua de muerte y máscara. —sangre coagulada en el tórax.
El amor se ha vuelto un túnel de sonámbulos cajones.
—Debes saberlo que así no alcanzamos la aurora.
Ilustración tomada de la red
LENGUA DE ESQUIRLASEl latido
se me hace más intenso a cada instante.
MARIA ROSAL
Era, lengua de esquirlas el vendaval de los dientes sobre las vitrinas
Del tiempo. Este tiempo de no acabar con su gangrena.
Esta lengua de muerte y máscara. —sangre coagulada en el tórax.
El amor se ha vuelto un túnel de sonámbulos cajones.
—Debes saberlo que así no alcanzamos la aurora.
Cada vez más distante la ropa del cuerpo. La noche patética
En la alcoba. Los días enemigos de la ley y la hostia y el vino.
La lengua, sucia, entra a las venas. Su aguja tritura las palabras.
La lengua sobre los ojos del frío.
La lengua sobre la entraña rompiendo los espejos.
¡Tantos cuerpos desordenados sobre los andenes! En las calles
Respiramos lenguas delirantes. Lenguas del tamaño de la muerte.
Lenguas erigidas por el instinto sanguinario.
Lenguas golpeando los pulmones. Lenguas esculpiendo la muerte.
Desmenuzando el vértigo. Aullando. Nadie parece ponerle fin
A esta vida cerrada, a este sello postal de la angustia.
Desde siempre conocí esa lengua de afiladas navajas, abriendo
El diafragma, el rio de naranja agria de su aliento. —de pronto uno quiere
Huir de esta pesadilla cotidiana, ser feliz sin autotoques de queda.
Evidencias hay: fotografías, cabelleras tiradas en las cunetas,
Amasijos de paisajes siniestros. Uno suda la lengua de la penumbra.
La penumbra de uno y la de los otros, —la turbiedad interminable
Del abismo, el apetito apretado de la lengua.
Todo el País es un lavatorio de la sangre. Escapularios sin aroma.
¡Cuánto duele la lengua en la herida! La mano sobre la saliva.
El horizonte dejó de ser una palabra azul; ahora es estallido, accidente
Del dolor, moho abierto del insomnio.
Nos lame la lengua de la pólvora. Contra los zapatos la tempestad.
Hoy es grito el pétalo en medio de la autopsia, el cadáver mío y suyo
Que ya no quieren las sanguijuelas.
Hoy es la orina en las esquinas de los antros, cuyo hedor rompe
El olfato, espejo de agua amenazante. No diferente a la lengua
De los narcisistas y las envidias. Igual al gran espejo de la televisión.
En los próximos días, la lengua seguirá su afán exponencial:
Urdirá argumentos para elevar las cifras, tratará de disimular
Los excesos, fingirá lecturas y hará escaramuzas. Pero siempre, torcerá
La memoria. Y maquinará tantas cosas: los desvelos, por ejemplo.
En este acantilado de lenguas no me sirve la sintaxis. Ni los lavatorios
Individuales. Cada quien sale ileso del teatro como puede.
Cada quien en medio de las transgresiones…
Barataria, 29.IV.2010

miércoles, 5 de mayo de 2010

BOSQUE DE SONIDOS

Nacen los pájaros para que los días vuelen. Despertamos al pie
Del aire, en la transparencia viva del alma.
Dios es aquí el pez delirante en mi espejo, la semilla
De las semanas, el código que nadie descifra sin estrellas.
Ilustración: El Salvador en imágenesBOSQUE DE SONIDOSLa sabiduría ensalzará al humilde…
ECLESIASTÉS XI, 1


Nacen los pájaros para que los días vuelen. Despertamos al pie
Del aire, en la transparencia viva del alma.
Dios es aquí el pez delirante en mi espejo, la semilla
De las semanas, el código que nadie descifra sin estrellas.
Hay oscuridad de días que pronto se vuelven diáfanos.
Meses, días, de arder en los presentimientos: la realidad siempre
Es una sombra envejecida,
Que no tiene más explicación que los milímetros de cerebro.
En el fondo, desde abajo, el alba centellea.
En el fondo, desde abajo,
Arde la llama que quiso ser asfixiada.
Dios está aquí inocente, como un sibarita en mi cuaderno.
Su Gracia lava la escoria de los cabellos sucios. No sé si redime
Los kilómetros de lenguas, los gestos inermes de la ceguera.
Sé de su cuerpo en mi sangre. Los sonidos de la luz lanzados
Al interior, no de la ráfaga, sino del aliento.
Nacen de nuevo los pájaros con su fiel discípulo.
Nace de nuevo este rostro del trino sajado, —de los nudos torcidos
Del viento; nace cobijo de la sábana.
Nace no ya el mullido pan entre las piedras, sino la hora victoriosa
De otras manos, la fosa sin escombros, sino en vitral alado
De la justicia.
Después de vivir entre monstruos, Dios, aclara el camino,
Y pone el espejo para que otros enmudezcan.
Siempre hay un buen samaritano entre la frontera del bien y el mal.
Siempre después de la noche viene el latido áureo,
Los ecos sin miedo de la brisa,
El azúcar diurno sin mortajas.
Después, ya no muerden las migajas. Ni pesan los deudos anónimos.
Dios quita las púas del poro vulnerado.
Rompe el hilo del disfraz. Alumbra el último rincón del quejido.
Después de la marejada, sólo hay certidumbres.
La trementina como un destino. Los pies con zapatos a la hechura
Del tiempo. El zumo de la conciencia viva nuevamente.
Nunca fue fácil, sin espada, combatir a tanto monstruo.
Y jamás lo será.
Pero, Dios, la sabiduría, es un vaso de fragantes respiraciones.
Y nadie, al final, puede ser siamés de la demencia.
Mi historia es ésta en medio de tanto espejismo…
Barataria, 26.IV.2010

martes, 4 de mayo de 2010

PARADOJA A LA LUZ DE LAS PUERTAS

Siempre queremos que todas las puertas se nos abran cuando
El mundo no nos reconoce. —Es una verdad como la orfandad
Final de los héroes. Verdad que no es sanidad, sino sufrimiento.
Sólo la locura es un hada en medio de los dogmatismos.

Ilustración tomada de la redPARADOJA A LA LUZ DE LAS PUERTASHan sido devastados los recuerdos de los tiempos antiguos,
desde entonces la luz es artificial
y los ángeles ya sólo juegan con pájaros y flores
o sonríen en el sueño de un niño.
NELLY SACHSSiempre queremos que todas las puertas se nos abran cuando
El mundo no nos reconoce. —Es una verdad como la orfandad
Final de los héroes. Verdad que no es sanidad, sino sufrimiento.
Sólo la locura es un hada en medio de los dogmatismos.
Desde siempre supe que no hay calles semejantes, sino veredas
Donde uno se extravía, —catacumbas para el claustro de las alas.
Desde el umbral se ven máscaras de sal.
Es una paradoja la lágrima en este juego del azar.
Quizá una ironía irreconciliable.
A mi me ha tocado cruzar calles y tocar puertas. Ninguna se abre.
Subo escaleras y encuentro vómitos secados de vértigo.
Ando caminos de cuchillos subterráneos.
El vinagre duplica los espejos.
Todo es tan remoto que el paisaje tiene siglos de lágrimas.
No veo puertas abiertas para resucitar de nuevo.
Ni estrellas deslizándose en mi almohada. Ni sábanas de azúcar
En la cama. La luz en el cieno no alcanza su gloria.
En el musgo hay ojos y promesas fatigadas. Hay zapatos sin arco iris.
Necesito una lámpara para escapar de tantas telarañas.
Olvidarme que existo en este mundo de neblina.
No sé dónde está el equilibrio de los pétalos.
En qué río debo disolver la almohada de mi carne. Esta oscuridad
De cerrados ecos. Ese renacuajo para que se vuelva ave fénix.
El destino a menudo es un mediodía con túnica negra.
Una fábula de esas sacadas de la breña.
Quizá una piedra donde no lloran ni siquiera los profetas.
Hay tanta angustia en mi alma que ya no creo en Heráclito,
Ni en la risa, ni en las ventanas que sólo acrecientan mi sed. El amor
Se perdió en el hollín de la noche.
Ni siquiera la fantasía es hoy infusión de chichipince u orégano.
Y aunque se diga que el tiempo, gota a gota, desvela los espejos
Oscuros, la materia sigue ahí en medio del susurro.
No creo en Carmides ni en Sócrates, en aquello de que “la sabiduría
Es cosa bella”. De ser así, no viviríamos un mundo errátil,
Ni plagado de aldabas, ni de maniquíes entregados a la noche.
Uno jadea al lado de la trompeta del suspiro y es horrible amanecer
Con postigos cerrados, hallarse inoíble, titubear con la yema
De los dedos en el picaporte de los quicios sin que la sabiduría
Responda como un reloj suizo.
Siempre buscamos en presencia de las sombras, que las puertas
Se nos abran, pero a veces forman un talud contra la sed.
A veces da miedo alcanzar el regocijo sin que las mochetas
Consuman el cansancio…
Barataria, 25.IV.2010

lunes, 3 de mayo de 2010

ESTRECHO ES EL CAMINO HACIA LA AURORA

Bajo el mar, la tierra, las manos contra las paredes. Los conjuros
De la lengua en las encías, los estrechos caminos de la lucidez
Cuando el aliento ha sido ungido de inmundicias.
Años de sal desatada desde el cielo. Años donde se beben ríos
Invisibles. Patios mohosos del silbo. Hospitales próximos a la noche.
Ilustración tomada de la red

ESTRECHO ES EL CAMINO HACIA LA AURORAEspera que la plancha haya quemado la camisa de rocío
para hacer florecer en ella el reflejo del cristal escondido
BENJAMÍN PÉRETBajo el mar, la tierra, las manos contra las paredes. Los conjuros
De la lengua en las encías, los estrechos caminos de la lucidez
Cuando el aliento ha sido ungido de inmundicias.
Años de sal desatada desde el cielo. Años donde se beben ríos
Invisibles. Patios mohosos del silbo. Hospitales próximos a la noche.
Vastos caminos de mugre maceran los párpados. Estatuas viscosas
Lamen el cierzo. Reptiles enmarañan la hoja giratoria de la lluvia.
El humo del tiempo se hace pequeños tabancos de bocas y pimienta.
—Un día nos veremos en la cueva gelatinosa de las telarañas.
Andrajo de pupilas, lámparas ciegas para hallar la despensa
Del firmamento con sus largas trenzas de ocote.
Buscamos el otro camino a la aurora: los aleros del mantel remojado
De pájaros, el párpado redondo de los graneros,
La germinación adherida a las manos,
Y ese lienzo de profecías desveladas en el noveno círculo de la tempestad.
Buscamos en el lecho las aguas de las sábanas.
Ese soplo de los poros sin fronteras. La fiesta de las abejas
Con sus dioses, la puerta al mar y los barcos. La dulzura de la savia.
Nada es más desolado que el amor en un vaso de Nada.
Hasta el portento necesita de desahogos.
No de mercancías baratas. No de henchidas protuberancias
De relámpagos. No en los credos que enuncian piedras y agujas.
Permanecer en la respiración sana resulta inverosímil cuando
Alrededor hay abismos de vertical intolerancia.
Uno tiene que andar el orbe sobre guijarros. Sobre instantes
De difíciles piedras. La lucidez no está en las pompas de jabón.
Ni en los jardines colgantes del granito. Ni siquiera el olvido tiene
Estrellas fugaces. Ni la felicidad de uno vista por ojos ajenos.
Siempre la sonrisa se quiebra en la comisura de los labios.
Hay túnicas que hacen los caminos de hervores.
—¿Quién canta himnos de gloria al ras del suelo? Hay todo un mundo
Debajo de nuestras uñas. Desfiladeros triunfantes que no parecen
Serlo, invisibles sillas y habitaciones indemnes,
Entresueños en el gozne del orbe, crepúsculos sedientos de auroras.
Al final, por estrecho que sea el camino de la aurora,
Y la vida un dolor de cabeza permanente, la luz se abre,
Como un manso caballo del arco iris.
La luz sale a flote, siempre, por embudos y túneles, por más vidas
Hinchas de hedor, por más graznidos soñolientos en las encías,
Por más que se padezca la estrechez de gigantes penumbras.
Barataria, 23.IV.2010

domingo, 2 de mayo de 2010

CRÁTER, ESPEJISMO EN LA CIUDAD PERDIDA

Mientras se nos escapa el Paraíso de las manos, la ciudad pierde
Sus jardines de cejas anhelantes, los kilómetros de sosiego
Deseable, —tenemos el séptimo día de la vergüenza, fines de semana
De carnicerías, espejos depilados por el espejismo.
Ilustración tomada de la red
CRÁTER, ESPEJISMO EN LA CIUDAD PERDIDA
Mucho antes de nacer yo era conciencia en alguien.
Era la vida sin su límite pobre.
VICENTE ALEIXANDREMientras se nos escapa el Paraíso de las manos, la ciudad pierde
Sus jardines de cejas anhelantes, los kilómetros de sosiego
Deseable, —tenemos el séptimo día de la vergüenza, fines de semana
De carnicerías, espejos depilados por el espejismo.
Detrás de mí hay cientos con fiebre y gangrena. Candiles
De infierno interminable, horas en muletas que sangran, Cristo
Duerme en estos días furiosos,
Tazas de sollozo quemadas por las funerarias, —la traición ladra
Como un perro desolado, los cirios están a la orden del día
Como los matamoscas, como astillero de ecos desvencijados.
—Muerde el rictus de la monstruosidad, el acecho agazapado,
El vaso de la astrología con espuma, una carta de vitrales anochecidos.
No sé si alguien ve signos diferentes alrededor de la ciudad:
La ciudad gira alrededor de matapalos, diálogos de copioso hollín,
Gira alrededor de perros sarnientos,
Juegan de tirarle un tiro al país,
El sordomudo hace maniobras de pensamiento.—te callas o te callas
Como las viejas dictaduras, como el perro que lame a oscuras la noche.
Desde luego hay miedo en los zapatos. Hay miedo a sonreír,
Hay miedo a las alas, —crece la joroba de los insecticidas, el guarumo
De la tos sin bacalao, la puesta de sol de los analgésicos,
Los fármacos para hacer respirables los insectarios.
Cada adoquín se ha vuelto una bomba de tiempo en los calcetines.
Cada sed es aplacada con cubitos de hielo.
Un día sólo seremos el mercado de pulgas de productos transpirados,
El ajo colgado del tabanco. La boca con candados.
La cuchara en el agujero de los platos. El hedor de los charcos
De esperma en los prostíbulos.
Un día, todos los días, este caballo rancio de las congojas.
Un día, todos los días, la plena belleza de los tiliches del alma.
Un día, todos los días, los trapos del absurdo y la mentira,
Un día, todos los días, el entusiasmo del aguardiente en las sienes.
Un día, todos los días, los trompos sin sombreros,
Los talcos grises de la indiferencia, los adefesios de la cortesía,
Los túneles deleznables de la inteligencia.
Un día, todos los días, la maroma del susurro, el ciempiés
De la intriga, la viga cercenando los ojos del prójimo.
Un día, todos los días, hacemos extraños los abrigos del lenguaje,
Mordemos el cuarto del sueño sin esperanzas,
Repetimos las ambigüedades como verdades plenas.
Un día, todos los días, peregrina la mendicidad, abajo, como la hoja
Que olfatea el césped del exterminio.
Barataria, 22.IV.2010

sábado, 1 de mayo de 2010

FOTOGRAFÍAS

Tan pocos días para fotografiar la fuga insular de los capiteles.
Tan poco aire para cruzar la ignición de los pasillos,
Tan pocas puertas para entrar al almanaque de los dedos.
Tan poca azúcar para azucarar todo el odio del mundo.
Autor de fotografía: Pablo Hernández
FOTOGRAFÍASHay un vértigo en el ángel que no es nuestro,
una curiosidad hambrienta que nos implica.
LEOPOLDO ALAS MÍNGUEZTan pocos días para fotografiar la fuga insular de los capiteles.
Tan poco aire para cruzar la ignición de los pasillos,
Tan pocas puertas para entrar al almanaque de los dedos.
Tan poca azúcar para azucarar todo el odio del mundo.
Tan poca memoria para no caminar siempre de bruces.
Tan poca esencia para intentar ser mejores.
Tanto pavor que hoy cuesta ser discípulo.
Tanto abismo que no hay dónde orear las sienes.
Tanta amenaza por doquier que uno vive el miedo en todas partes.
Tantos sueños secos que la vida se ha vuelto sobrehumana.
Tantos adefesios que uno termina siendo remedo de todo.
Tantos adalides de la justicia que ésta sangra en su orfandad.
Tanta sal y espuma que uno no encuentra lugar firme para pararse.
Tantas bocas como alfileres que uno nunca termina ileso.
De pronto, tanto cansancio, ansiedades, despistes,
Que la lengua deja de respirar fragancias.
Tanta invocación a Dios cuando el desamparo es atroz.
Tantas almas gemelas perdidas en su propia escoria.
Tanta voz que el día se ha vuelto grito, astilla, herida.
Tanto espejismo en la cuerda floja de la saliva. En el nudo del aliento.
Tantas lenguas sueltas que son preferibles las ergástulas.
Tantos oídos aumentados que las parábolas se han vuelto ciertas.
Tanto hedor que en vez de barbechos se necesitan retretes.
Todo se ha dispuesto para que así sea el día y la noche y el horizonte.
Tanto viento que el cielo se ha vuelto herbazal.
Tanta piedra que ahora se pueden empedrar los bosques.
Tanto polen en chubascos como plumas. Como grúas los caballos
Sin cascos. Como látigo la luz azorada.
Los muñones de cansancio en el sacamuelas del tiempo.
La mirada oscura de los arpones o los taladros.
La sangre del pecho en el barranco de las gargantas.
Tanta ternura silenciada en nidos de ceniza. En sombras de deshora.
Tanta medianoche de muecas incendiadas. De besos cercenados.
Tanta malicia de huesos. Risas opacadas por la espera.
Tantos ríos de mortajas en muchas lenguas. Que uno caminando
Es otro instrumento de la muerte. Otro absurdo más de las pirañas,
—Demencia, acaso, del precipicio de las espigas.
Tantas canteras de hojalata, cloacas donde las serpientes
Hacen agonizar el horizonte…
Barataria, 21.IV.2010