miércoles, 29 de abril de 2009

Pols de la claror-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Olatuak-Fotografía: Miren Eukene Lizeaga


Pols de la claror
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Edificar una sola vez un día totalmente claro
Y dejar que en sus múltiples y abiertos aposentos
Cada forma se comporte como quiera.
ROBERTO JUARROZ

Respiren les finestres a la mitja llum del sol. L’aire
Defuig el llenç dels núvols, les hores bellugadisses,
L’ombra de les banderes amb els seus refilets sense ocells,
La llum dels batecs buscant remotes paraules.
Polse la claror entre l’esgarrap de les branques, entre
Les coses que esclaten com pàl·lids colibrís: les ombres
Somriuen colosals en cada mocador plegat a les bosses.
Però la claror sempre s’até al somni: a les mirades
Eriçons de la vida, als cascos de la mort, dels astors
Que pul·lulen entre els cofres dels albellons.
Els segles s’afonen a la fusta, sense vestits, sense bufandes,
Sense massa coses com la molsa del dolor a la sang.

D’un temps ençà mai no restarà la claror absoluta
Amb nosaltres: El món es tornà una superfície de cendra;
I ací només és possible l’anèmia sense medicines.
El resplendor del caos ens fa empassar herbes de metzina,
Transparències de peixos embalsamats sense carnestolendes,
Infants oblidats en bressols de periòdics, exposats al colp
De les voravies i a un arc del cel on la fam contempla
Els badalls invertits dels ulls. El plom filtra
Les placentes, —les municions del llampec al silenci,
Els morts que viuen a força del forcejament de la memòria.
La pluja, aclaparada, travessa les mirades de l’incendi:
Els rius de la consciència en la sola d’ultramar,
On les sabates colpegen la sal de les ones a la cara.

L’univers modula les nits amb flaires.
De penesSobrevisc als cercles bellugadissos de les paraules.
De penesLa llengua llima l’aire de manera irrefutable, pluja cega,
A la vorera dels zeros. Ombres invocades per a abraçar
La claror, lluernes de paper en l’escriptura endurida
Dels somnis viscuts a besllum i contrallum de cada hora
Astellada en aquest ésser-hi i caminar per l’arena ploguda de crosses.
La claror és agònica al palpebreig de les venes: es féu
Així, —taller per a madurar el firmament, estàtua amb ocells
D’insomni, canícula encesa de brufols, alteritat de somnis
En l’albarda del pòl·len, armari de paret sense bijuteries…

Altrament els ulls podrien reconciliar el paisatge:
Per això, abans de res, la claror és un espill, precipici sagnant;
O, tal volta, una porta on s’incineren els minuts…
Sovint pot ser un anyell desafiant les tempes.
O un espantall que deambula entre escapularis rancis.
Encara que la preferesc com un cavall de violes, nítid ocell,
O com una soledat, humida, asseguda, al País
De les meues apòzemes, en aquest
País meu que refaig en cada paraula.
Baratària, 11.IV.2009

Pulso de la claridadEdificar una sola vez un día totalmente claro
Y dejar que en sus múltiples y abiertos aposentos
Cada forma se comporte como quiera.
ROBERTO JUARROZRespiran las ventanas en la medialuz del sol. El aire
Sortea el lienzo de las nubes, las horas movedizas,
La sombra de las banderas con sus trinos sin pájaros,
La luz de los latidos buscando remotas palabras.
Pulso la claridad entre el rasguño de las ramas, entre
Las cosas que estallan como pálidos colibríes: las sombras
Sonríen colosales en cada pañuelo doblado en las bolsas.
Pero la claridad siempre se atiene al sueño: a las miradas
Erizas de la vida, a los cascos de la muerte, de los azores
Que pululan entre los cofres de las alcantarillas.
Los siglos se hunden en la madera, sin vestidos, sin bufandas,
Sin mucha cosas como el musgo del dolor en la sangre.

De un tiempo acá nunca estará la claridad absoluta
Con nosotros: El mundo se volvió una superficie de ceniza;
Y ahí sólo es posible la anemia sin medicamentos.
El esplendor del caos nos hace tragar yerbas de ponzoña,
Transparencias de peces embalsamados sin cuaresma,
Niños olvidados en cunas de periódicos, expuestos al golpe
De las aceras y a un arco iris donde el hambre contempla
Los bostezos invertidos de los ojos. El plomo filtra
Las placentas, —las municiones del relámpago en el silencio,
Los muertos que viven a fuerza del forcejeo de la memoria.
La lluvia, abrumada, atraviesa las miradas del incendio:
Los ríos de la conciencia en la suela de ultramar, donde
Donde los zapatos golpean la sal de las olas en la cara.

El universo modula las noches con sahumerios. Apenas
Sobrevivo en los círculos movedizos de las palabras. Apenas
La lengua lima el aire de manera irrefutable, lluvia ciega,
Al borde de los ceros. Sombras invocadas para abrazar
La claridad, luciérnagas de papel en la escritura endurecida
De los sueños vividos a trasluz y contraluz de cada hora
Astillada en este estar y caminar por la arena llovida de muletas.
La claridad es agónica en el parpadeo de las venas: se hizo
Así, —taller para madurar el firmamento, estatua con pájaros
De insomnio, canícula encendida de búhos, otredad de sueños
En la albarda del polen, alacena sin bisuteríes…

De otro modo los ojos no podrían reconciliar el paisaje:
Por eso, ante todo, la claridad es un espejo, precipicio sangrante;
O, acaso, una puerta donde se incineran los minutos…
A menudo puede ser un cordero desafiando las sienes.
O un espantapájaros que deambula entre escapularios rancios.
Aunque la prefiero como un caballo de alelíes, nítido pájaro,
O como una soledad, húmeda, sentada, en el País
De mis pócimas, en este País mío que rehago en cada palabra.
Barataria, 11.IV.2009


_________________

Querido Cruchaga:

Maestro de las iluminaciones, diríase. Una claridad que podría ser espejo (yo soy el otro); precipicio sangrante para el buscador de límites, sea el suicida; la puerta del tiempo incendiado; el cordero presto al sacrificio; pero esa claridad que se iniciaba en el blanco del bosque para Baudelaire, primero, y Rimbaud, luego (siempre volvemos a los magosd astrales de la más alta Poesía), alcanza no sólo el matiz (nuance, que sólo se adquiere previo el despojamiento, la nudanza) o la agitación de los sentidos sino el hallazgo de la mística panteista devuelta en imágenes: un caballo que vuela, un pegaso de las flores nos transporta con sus sahumerios a la cima del poeta -ésa que se quería el gran Yves Bonnefoy en Hier Regnant Desert, ésa, la sumidad a la que hay que tender, para una vez alcanzada, abandonarla- en donde albriciamos el País, la tierra prometida en la que las palabras adquieren su sentido primigenio y saben a yerbas secretas que traen los poetas, a pócimas con las que transgredir la soledad o comprender a través de ella el Universo:
“Aunque la prefiero [la claridad] como un caballo de alelíes, nítido pájaro,
O como una soledad, húmeda, sentada, en el País
De mis pócimas, en este País mío que rehago en cada palabra.”
Mis respetos.
Pere Bessó

lunes, 27 de abril de 2009

Estiu-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

El Pital, Chalatenango,El Salvador. (C)Nelson Medina

______Estiu_______
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere BessóNomés se sent el violí monòton dels camallargs.
L’enlairat sopor del dia a les mans del mar.
El cel blanc de las garses damunt dels fils retorts
De l’escuma, i la costura de les ones vorejantL’arena.
Els ulls juguen a un gimnàs d’aigües
Durant el dia; a la nit, els cossos es confonen
Entre embrollats peixos, entre l’incendi de l’aire.
L’estiu té un tiny de pols a la fullaraca
Que anà acumulant-se com papers sense mudança:
Els escapularis són la credencial d’aquests dies
Amb tants trencs d’alba de llegendes i paràboles.

Fa ja tant de temps que envelliren les finestres:
Igual ha passat amb els adéus i les paraules.
Fa ja tant de temps que el somriure tenia trossos d’hivern:
Ara el calendari contempla esgarraps de fullatge.
Fa ja tant de temps que a la porta entraven somnis:
Ara les parets solten un olor a mortalles.
Fa ja tant de temps que ha canviat la sintaxi dels verbs.
—El temps es precipita al foc.
Les axiles mengen coàguls de suor,
Així doncs, a la nit s’imaginen jardins incandescents,
Llavis a punt de caure a la flama dels penya-segats,
Porus habitats pels rails de l’aigua,
Goles que els cigars fan malbé mentre l’ensopiment
Del deliri trau els seus ullals d’esfinxes bellugadisses.

Ací hi ha raons per a tindre tantes burilles al voltant
De les sabates sense que el testimoni siga reprimible.
Puge i baixe a través d’un arpa deforestada; de quan en volta
Un psalm astella el meu mateix llenguatge: el calor que enfanga
La fogassa dels porus o els epitafis de dos mil anys
En sandàlies, caminant damunt d’aigües d’estius turbulents.
Les campanetes evaporen els seus cabells,
El calor confon les frondes estroncables,
Els campanaris de l’èxtasi, alguna vegada so líquid
Entre estàtues de sal i far de bategaments.
Què fa un taller de formigues en la jugular de la gespa?
Un orgasme entre palmeres encorbades, sense treva de canícula?
Així i tot la lava corre damunt del pit.
A falta de pluja, l’ala del planisferi,
Els cascos polars, l’ebullició de la pedregada
En la propera estació del calfament.
El sol estén el braser dels seus pals, esgrima les tempes,
Estreny el manubri de les vocals,
Arrossega a boca de canó els ocells al seu pas,
Fa de la carn un saltant de sudaris…
Baratària, 12.IV.2009_______Verano________Sólo se oye el violín monótono de los zancudos.
El empinado sopor del día en las manos del mar.
El cielo blanco de las garzas sobre los hilos retorcidos
De la espuma, y la costura de las olas bordeando
La arena. Los ojos juegan a un gimnasio de aguas
Durante el día; en la noche, los cuerpos se confunden
Entre enmarañados peces, entre el incendio del aire.
El verano tiene un tinte de polvo en la hojarasca
Que se fue acumulando como papeles sin mudanza:
Los escapularios son la credencial de estos días
Con tantos amaneceres de leyendas y parábolas.

Hace ya tanto tiempo que envejecieron las ventanas:
Igual ha pasado con los adioses y las palabras.
Hace ya tanto tiempo que la sonrisa tenía trozos de invierno:
Ahora el calendario contempla harapos de follaje.
Hace ya tanto tiempo que a la puerta entraban sueños:
Ahora las paredes sueltan un olor a mortajas.
Hace ya tanto tiempo que ha cambiado la sintaxis de los verbos.
—El tiempo se precipita en el fuego.
Las axilas comen coágulos de sudor,
Así pues, en la noche se imaginan jardines incandescentes,
Labios a punto de caer en la flama de los acantilados,
Poros habitados por los rieles del agua,
Gargantas que los cigarros estropean mientras la modorra
Del delirio saca sus colmillos de esfinges movedizas.

Aquí hay razones para tener tantas colillas alrededor
De los zapatos sin que el testimonio sea reprimible.
Subo y bajo a través de un arpa deforestada; de vez en cuando
Un salmo astilla mi propio lenguaje: el calor que enfanga
La hogaza de los poros o los epitafios de dos mil años
En sandalias, caminando sobre aguas de veranos turbulentos.
Las campánulas evaporan sus cabellos,
El calor confunde las frondas restañables,
Los campanarios del éxtasis, alguna vez sonido líquido
Entre estatuas de sal y faro de palpitaciones.¿
Qué hace un taller de hormigas en la yugular del césped?
¿Un orgasmo entre palmeras encorvadas, sin tregua de canícula?
Aún así la lava corre sobre el pecho.
A falta de lluvia, el ala del planisferio,
Los cascos polares, la ebullición de los granizos
En la próxima estación del calentamiento.
El sol extiende el brasero de sus mástiles, esgrima las sienes,
Aprieta el manubrio de las vocales,
Arrastra a quemarropa los pájaros a su paso,
Hace de la carne una cascada de sudarios…
Barataria, 12.IV.
2009


_____________________

No sé si te has planteado, amigo Cruchaga, el ciclo de las cuatro estaciones en el proceso del sueño de la escritura, pero este verano tuyo da en poema a perderse orillas del mar, sea de dia, sea de noche, tal como tú mismo apuntas en esa gimnasia de ojos y olas. Siempre, siempre el juego de paralelismos. Me haces recordar que ya Breton soñaba/escribía el oleaje de los párpados de la amada. Pero tú añades la costura de las olas pespunteando la orilla. Superas la imagen onírica, mágica [y multidireccional] del ojo laminado del perro andaluz.

Un poema lleno de sorprendentes hallazgos y construcciones simbólicas -imágenes, metáfotas, desplazamientos irracionales- al lado de no pocas referencias que son toda una provocación, chantaje intelectual, o morbo al fin, para el lector poco dado a la complacencia de la lectura fácil.

Qué si no "el cielo blanco de las garzas sobre los hilos retorcidos/ de la espuma, y la costura de las olas bordeando/la arena"? El impresionismo aparentemente descriptivo da un vuelco que me aleja de lo meramente plástico para adentrarme en la foresta del tercer mar, el de la consciencia janramoniana, dios deseado y deseante, en donde las garzas recuperan la lectura clásica de las aves zancudas. En mi tradición catalana -y no sólo- existe la balada de la garza (garsa) y el mirlo (la esmerla o merla) y que muestra a través de una balada bien conocida la relación de los perfectos amantes nobles desde el tratamiento que ofrece la tradición del Bestiario.

Y, por otro lado, y para no abundar en lo que me mece, la imagen deleitosa de los hilos retorcidos de la espuma, hilos que bordean y bordan, ay, noblesse oblige, la arena, la orilla, el pliegue, el bies y el dobladillo de la espuma, en la colación de mi amado Leonard Cohen, like a bird on the wire [ So long, Marianne], como pájaro en el alambre que, finalmente, se quiere hilillos de plata...

Finalmente, querido André, el poema está absolutamente conformado a través de las separaciones estróficas en las tres partes en que aflora la visión primera (I) que da paso a la emoción desde la evocación y la nostalgia (II) para cerrarse finalmente en la vuelta al pesimismo de la razón (III).

Un placer leerte.
Pere Bessó

sábado, 25 de abril de 2009

Elegía:sangre de la guerra, poemes d'André Cruchaga traduïts al català per Pere Bessó

Estero de Jaltepeque, El Salvador, propiedad de Nelson Medina
Elegía
[sangre de la guerra]


Elegia
[sang de la guerra]
Traducción: Pere Bessó


Yo conozco la guerra
Y ese rostro sin ojos y sin labios,
Esas ventanas muertas
Las conozco,...
Pablo Neruda.

Yo he visto en tierra tropical
La sangre arder.
Rubén Darío.


SIEMPRE SERÁ LA NOCHE.


Siempre será la noche,
El silencio, cómplice conmigo;
Exacta realidad al contacto de mis manos.
La sustancia resquebrajada de mi carne
Descalza en las tormentas del silencio.

Estoy lleno del intenso maullido de la historia,
Del sentido harapiento que emana;
Hiriendo con sus vagones retorcidos
La luz informe del alma
Que ya avanzada en su noche,
Traga el humo espeso de la vida.

¡Ah, los sangrientos sudores de la vida,
lanzando ráfagas de bocas disfrazadas y enigmáticos insomnios!

Parece que la vida
―en su desenvoltura incesante―
sólo produce insoportablemente
Cortinas negras
Como esas que cuelgan
De las calaveras del infierno absoluto
Y del paroxismo dramático de la muerte
Que conduce a ese túnel sangrante de la tierra.

Sólo queda, entonces,
―entre la vida cotidiana
de dolientes cenizas―
el silencio y la incertidumbre,
el minuto que adivina, enciende y apaga las esquirlas,
los intensos borbollones de la sangre
y los cirios de múltiples campanadas interiores.
31 de mayo de 1989.


SEMPRE SERÀ LA NIT

Sempre serà la nit,
El silenci, còmplice amb mi;
Exacta realitat al contacte de les meues mans.
La substància clivellada de la meua carn
Descalça en les tempestes del silenci.

Estic ple de l'intens miolament de la història,
Del sentit esparracat que emana;
Ferint amb els seus vagons retorçats
La llum informe de l'ànima
Que ja avançada en la seua nit,
Engul el fum espés de la vida.

Ah, els sagnants suors de la vida,
llançant ràfegues de boques disfressades i enigmàtics insomnis!

Sembla que la vida―
en la seua desimboltura incessant―
només produesca insuportablement
Cortines negres
Com aqueixes que pengen
De les calaveres de l'infern absolut
I del paroxisme dramàtic de la mort
Que condueix a aqueix túnel sagnant de la terra.

Només resta, aleshores,
―entre la vida quotidiana
de cendres dolentes―
el silenci i la incertesa,
el minut que endevina, encén i apaga els resquills,
els intensos borbolls de la sangi
els ciris de múltiples campanades interiors.
31 de maig de 1989.DEBAJO DE MIS POROS.


Debajo de mis poros,
De la madera perdida
De mi cuerpo,
De mis libros cenicientos
―pero voluntariosamente existentes―
¿Quién me habla?

En la noche,
En el trasluz de las fotografías,
En los ruidos amarillos,
Sin memoria,
En el deseo insomne de la violencia,
En los momentos en que mi reloj queda vacío,
En los abismos en que naufrago,
En la cara de la noche esperando el milagro,
En mi red de cementerios,
Debajo de las ciudades,
¿Quién me habla?

¿Quién recoge la luz benigna de los mortales,
el borde jadeante de la espuma
o la piedra rutilante de la noche en que tropezamos,
asediados por la lucidez de las sombras?

El peso de la noche envuelta en poesía,
La poesía que anda descalza y herida,
El tren de la poesía envuelta en sombras
Para recibir
Un pedazo de luna
Y una mariposa de bálsamos.
31 de mayo de 1989.


DAVALL DELS MEUS PORUS.

Davall dels meus porus,
De la fusta perduda
Del meu cos,
Dels meus llibres cendrosos
―però volenterosament existents―
Qui em parla?

En la nit,
Al besllum de les fotografies,
En els sorolls grocs,
Sense memòria,
En el desig insomne de la violència,
En els moments en què el meu rellotge queda buit,
En els abismes en què naufrague,
En la cara de la nit esperant el miracle,
En la meua xarxa de cementeris,
Davall de les ciutats,
Qui em parla?

Qui recull la llum benigna dels mortals,
la vorera panteixant de l'escuma
o la pedra rutilant de la nit en què ens ensopeguem,
assetjats per la lucidesa de les ombres?

El pes de la nit embolcallada en poesia,
La poesia que camina descalça i ferida,
El tren de la poesia embolcallada en ombres
Per a rebreUn bocí de lluna
I una papallona de bàlsams.
31 de maig de 1989.


MORIR ENTRE LAS PUPILAS DEL SUEÑO.

Morir entre las pupilas del sueño.
Morir de súbito en la memoria
O si se quiere
(como suele decirse)
en cuerpo y alma.
Morir y el hastío de la carne en vilo
Como un reposo mudo de manteles
Junto a la obstinada
Uniformidad del llanto;
Rodeado de flores y moscardones trasnochados,
Que, ―entre las horas
Sórdidas de la noche―
Se pudrirán silenciosamente
Igual que la carroña de la carne
Y los pensamientos.

Morir sin dejar conversaciones,
Apenas palabras sin huéspedes, vacías,
Inmóviles quizá, definitivamente.
Morir en los huesos de la angustia,
En las aceras nefastas de las estaciones
Frente a papeles de eternas pestañas,
En la tierra funeral del extravío
En el sagrado abismo de la epidermis.

Morir en el silencio completo de los vientos
Sin que nadie sepa
El hacia dónde finalmente.

Morir en el espejo vacío
De los fusilamientos, en el campo minado, en el bombardeo
Sin que nadie sangre los océanos
Y la dura cicatriz de los dormidos.

Morir en los hirientes brazos de la guerra
Olvidando la íntima esencia:
Las brasas del rescoldo humano
Como surtidores del enigma humano.
Y el húmedo sueño del orgasmo en las sienes.
31 de mayo de 1989.


MORIR ENTRE LES NINES DEL SOMNI


Morir entre les nines del somni.
Morir de sobte en la memòria
O si es vol(com hi ha costum de dir)en cos i ànima.
Morir i el fàstig de la carn en l'airecom un repòs mut d'estovalles
Junt a l'obstinada
Uniformitat del plor;
Envoltat de flors i borinots pansits,
Que, ―entre les hores
Sòrdides de la nit―
Es podriran silenciosament
Semblant a la carronya de la carn
I els pensaments.
Morir sense deixar converses,
De penes paraules sense hostes, buides,
Immòbils, potser, definitivament.

Morir als ossos de l'angoixa,
A les voravies nefastes de les estacions
Davant de papers d'eternes palpebres,
A la terra funeral de l'extraviament
Al sagrat abisme de l'epidermis.
Morir en el silenci complet dels vents
Sense que ningú no ho sàpia
El cap a on al capdavall.

Morir a l'espill buit
Dels fusellaments, al camp minat, en el bombardeig
Sense que ningú no sagne els oceans

I la dura cicatriu dels dormits.
Morir als feridors braços de la guerra
Oblidant la íntima essència:
Les brases del caliu humà

Com sortidors de l'enigma humà.
I l'humit somni de l'orgasme a les tempes.
31 de maig de 1989.

LLUVIA NOCTURNA DE GRILLOS.

Tiempo y muerte son los grillos
Que en el silencio,
En las cáscaras secas del tiempo,
Emprenden su reparto
De flechas ciegas y monorrítmicas.
Su horror es largo y metálico
Como infinitos rieles líquidos
Destinados
Para desvencijadas locomotoras.
Sin embargo,
No me abato por la lluvia nocturna
De habituales semillas tétricas
Porque puede más la espejeante vigilia
Que los signos enmascarados
De los cuervos
Cotidianos de las sombras.
Por eso cuando las horas caen
Y los perros se obstinan
En sus inocentes fantasmas,
En su uniforme de guardianes,
Me levanto entre los muertos
A ocupar el volumen
Periódico de mis sueños,
Abandonados en las raídas
Impurezas del día.PLUJA NOCTURNA DE GRILLS

Temps i mort són els grills
Que en el silenci,
En les corfes seques del temps,
Mamprenen el seu repart
De fletxes cegues i monorrítmiques.
El seu horror és llarg i metàl·lic
Com infinits rails líquids
Destinats
A esgavellades locomotores.
Tanmateix,
No m’abat per la pluja nocturna
D’habituals llavors tètriques
Perquè pot més la mirotejant vigília
Que els signes disfressats
Dels corbs
Quotidians de les ombres.
Per això quan les hores cauen
I els gossos s’obstinen
En els seus innocents fantasmes,
En el seu uniforme de guardians,
M’alce enmig dels morts
A ocupar el volum
Periòdic dels meus somnis,
Abandonats en les deslluïdes
Impureses del dia.

AMANECER EN LOS ERIALES MUERTOS.


Amanecer en los eriales muertos.
Amanecer en la tierra que agoniza,
En la fragua inclemente
De las húmedas devastaciones
Sin haber siquiera
Lluviosas nupcias de espigas
Que reflejen la memoria de los caminantes.
En cada hora germinan ciegas espinas:
Lumbres quebradas
Al galope de las flechas
Que mi mano trae
De las hibernaciones de la noche.
Y es así que, acostumbrado al gemido,
A la tumba esculpiendo sus cadáveres
La extensión del horizonte
Tórnase vano desafío de espejismos.

Amanecer en los eriales muertos.

Amanecer siempre en el límite de la noche.
Amanecer y no llegar,
Perder la batalla ante la roca
O la telaraña de los símbolos.

Arrancar mis manos
De los torrentes arábigos;
Su extensión olida de veinticuatro semillas
Ardiendo en el firmamento
De los ríos
Que ebrios de trayectoria
Son el duro misterio del espacio.
De éste se desprenden
Chorros de pájaros descarnados
Aprendiendo el conjuro
De gargantas funestas,
Anidadas en la vegetación humana.

Esto es posible, tal vez,
Por el crepúsculo febril de mis sentidos
Que recibieron el espejeo
De la música sonámbula;
Oyeron los tropeles amarillos de las lenguas;
Captaron la negritud
De los caballos del crepúsculo
Y el tono eruptivo de volcanes.
Ha sabido mi voz andar entre los muertos,
Recoger las arrugas del vacío,
La voz de la fatiga
Que se oculta o emerge
De las sienes,
Hasta no ser, sino insólita hazaña
Del amanecer de la tierra que agoniza.
1º. De junio de 1989.


TRENC D’ALBA ALS ERMS MORTS.

Trenc d’alba als erms morts.
Trenc d’alba en la terra que agonitza,
En la fragua inclement
De les humides devastacions
Sense haver-hi ni tan sols
Plujoses noces d’espigues
Que reflectesquen la memòria dels caminants.
En cada hora germinen cegues espines:
Llums badades
Al galop de les fletxes
Que la meua mà du
De les hibernacions de la nit.
I és així que, acostumat al gemec,
A la tomba escolpint els seus cadàvers
L’extensió de l’horitzó
Es torna va desafiu de miratges.

Trenc d’alba als erms morts.

Trenc d’alba sempre al límit de la nit.
Trencar l’alba i no arribar,
Perdre la batalla davant de la roca
O la teranyina dels símbols.

Arrancar les meues mans
Dels torrents aràbics;
La seua extensió olorada de vint-i-quatre llavors
Ardent al firmament
Dels rius
Que ebris de trajectòria
Són el dur misteri de l’espai.
D’aquest es desprenen
Raigs d’ocells descarnats
Aprenent el conjur
De goles funestes,
Niuades a la vegetació humana.

Açò és possible, tal volta,
Pel crepuscle febril dels meus sentits
Que reberen l’emmirallament
De la música sonàmbula;
Sentiren els tropells grocs de les llengües;
Captaren la negritud
Dels cavalls del crepuscle
I el to eruptiu de volcans.
Ha sabut la meua veu anar entre els morts,
Recollir les rugues del buit,
La veu de la cansera
Que s’amaga o emergeix
De les tempes,
Fins a no ser més que insòlita proesa
Del trenc d’alba de la terra que agonitza.
1º. De juny de 1989

LENTA PROCESIÓN DE VÍA CRUCIS.


El día transcurre como una lenta
Procesión de vía crucis.
Desolados gritos y tenebrosas llagas
Trabajan el enigma
De los sepultureros:
De los espacios rotos
Que reciben la zozobra
Del aliento
Y los grafemas de descalzas cítaras.

El vuelo es fiero; el anhelo múltiple.
El dolor se traga los múltiples afanes
En los sordos fuegos
Que impetuosos
Devoran la esperma
Milagrosa del sueño.

Ninguna luz integra los retoños.
Nunca los sudarios han podido
―en su herencia y heridas espejeantes―
rodar en el invierno de las luciérnagas
y en el fulgor
derrochado de los astros.

La espesura de las ánforas
Transcurre
Con una lluvia de piedras infinitas
Que la muerte anda en sus malezas:

Es un himno de ungidas viscosidades,
El que emerge de la conciencia,
Del pie de los murales,
De los tatuajes de la historia
Que atragantan la hojarasca de los poros.
1º. De junio de 1989.


LENTA PROCESSIÓ DE VIA CRUCIS

El día transcorre com una lenta
Processió de via crucis.
Desolats crits i tenebroses plagues
Treballen l’enigma
Dels fossers:
Dels espais trencats
Que reben la sotsobra
De l’alé
I els grafemes de descalces cítares.

El vol és fer; l’anhel múltiple.
El dolor s’empassa els múltiples afanys
Als sords focs
Que impetuosos
Devoren l’esperma
Miraculosa del somni.

Cap llum no integra els rebrots.
Mai els sudaris no han pogut
―en la seua herència i ferides emmirallants―
rodar en l’hivern de les lluernes
I en el fulgor
esbalafiat dels astres.

L’espessor de les àmfores
Transcorre
Amb una pluja de pedres infinites
Que la mort camina en les seues maleses:

Es un himne de’ungides viscositats,
El que emergeix de la consciència,
Del peu dels murals,
Dels tatuatges de la història
Que entravessen la fullaraca dels porus.
De juny de 1989

PESADO RESPLANDOR DEL MEDIODÍA.

Es el mediodía
Con su pesado resplandor
De guerrero transparente
Hacinando los sudarios del follaje.
Sobre sus alas se retuercen las vidas
Sacudiendo sus crines indecibles;
Las gasas amarillas
Se anidan como pájaros
En la proa de polvorientas camisas
―que silenciosas en la piel―,
cargan la escarcha de las tribulaciones.
Los ríos de la vida
Llegan a este punto;
Pero el vuelo los encabrita
Con sus encajes indecisos
De movedizas criptas.

La sangre es una espiga amenazante,
La sangre es una sinagoga de cuchillas.
La muerte alza su vanidad
Desde las montañas o las guarniciones.
La muerte lanza susurros
Con suntuosa armazón de alamedas.
Y trasciende sedienta
En los torrentes de la savia
Con un frutecer líquido
De mudas y enigmáticas palabras.

El mediodía cae y se levanta
Con sus poderes infinitos
De sordas campanas sazonadas
En las fronteras oceánicas del Universo.

Este mediodía tiene el arraigo
Del tiempo del Principio,
El aliento sonámbulo de los alcoholes
Que las aves beben
En indecibles lámparas enmohecidas.
1º. De junio de 1989.

PESAT RESPLENDOR DEL MIGDIA

És el migdia
Amb el seu pesat resplendor
De guerrer transparent
Garberant els sudaris del fullatge.
Damunt de les seues ales es retorcen les vides
Sacsant sus crines indicibles;
Les gases grogues
Fan el cau com ocells
En la proa de polsegoses camises
―que silencioses en la pell―,
Carreguen el gebre de les tribulacions.
Els rius de la vida
Arriben en aquest punt;
Però el vol els enfurisma
Amb les randes indecises
De criptes bellugadisses.

La sang és una espiga amenaçant,
La sang és una sinagoga de ganivetes.
La mort alça la seua vanitat
Des de les muntanyes o les guarnicions.
La mort llança xiuxiueigs
Amb sumptuosa armadura d’arbredes.
I transcendeix assedegada
Als torrents de la saba
Amb un enfrutir líquid
De mudes i enigmàtiques paraules.

El migdia cau i s’alça
Amb els seus poders infinits
De sordes campanes assaonades
A les fronteres oceàniques de l’Univers.

Aquest migdia té l’arrel
Del temps del Principi,
L’alé sonàmbul dels alcohols
Que les aus beuen
En indicibles llànties rovellades.
1º. De juny de 1989

DIA Y NOCHE CABALGAN INDISOLUBLEMENTE.

Día y noche cabalgan indisolublemente
Como la muerte queriendo las vísceras,
Ungida de silencio y sordera.
¿Cómo decir que todas las cosas
están agobiadamente desandadas,
sacudiendo las cenizas derruidas?

Esto es sólo una interrogante
Tremendamente hueca y absurda.

Las cenizas y el hollín
Has estado desde siempre
Golpeando las pupilas
Desprendidas de los huesos,
De la simetría misteriosa de las sombras;
Mientras la arena del día
Con sus belfos funerales
Embalsama la posible certidumbre
De la niebla corroída de espectros.
¿Quién desató estos dos instantes
de una misma cara?

Desde tiempos venían sonando
Como utensilios,
En la clorofila
De su crepitar inaccesible.
Y eran en el fuego total,
Nutridos senos de amamantados poros:
Hogueras inclementes de cortejos
En una ciénaga nupcial de archipiélagos.

Ahora el hombre carga
Su pasmosa vida
De severas babas estridentes
Como un atuendo
De aluviones desencadenados.
1º. De junio de 1989.


DIA I NIT CAVALQUEN INDISSOLUBLEMENT

Dia i nit cavalquen indissolublement
Com la mort volent les vísceres,
Ungida de silenci i sordesa.
Com dir que totes les coses
están afeixugadament anades enrere,
sacsant les cendres enderrocades?

Açò és només una interrogant
Terriblement buida i absurda.

Les cendres i el sutge
Han estat des de sempre
Colpejant les nines
Despenjades dels osssos,
De la simetria misteriosa de les ombres;
Mentre l’arena del dia
Amb els seus bifis funerals
Embalsama la possible certesa
De la boira corcada d’espectres.
Qui deslligà aquests dos instants
D’una mateixa cara?

Temps ha que venien sonant
Com eines,
En la clorofila
Del seu crepitar inaccesible.
I eren al foc total,
Nodrides sines dalletats porus:
Fogueres inclements de seguicis
En un bassot nupcial de’arxipèlags.

Ara l’home carrega
La seua pasmosa vida
De severes baves estridents
Amb un abillament
D’al·luvions desencadenats.
1º. De juny de 1989

OTRA VEZ ANTE LOS DOBLEGADOS MIEMBROS.


Otra vez ante los doblegados miembros,
Ardidos al llegar la hora final
De la fosforescente piel
Que vocifera
En las murallas de los párpados,
En la orilla
De los óvulos y espermas martiriales.
De su cortejo
Descienden bodas muertas,
Arcángeles con figura de pájaros
Que fructifican
En los búhos de la muerte,
En los altos nidos de la bruma desgarrada.

Cantan en la noche los grillos
Rasgando el misterio
De una guitarra desparramada
En la caducidad de desalmados mármoles.
Sólo las cortinas de mis libros
―ahora cama de tibias frazadas―
me acompañan
con la lluvia de sus abedules,
con la dulcedumbre
de sus infinitas lámparas.

Por el aire de medianoche
Las almas pasan inadvertidas,
Como flores sin olor:
Van sin el color natural de la policromía;
La penumbra seca
Ríe con sarcasmo
En las palomas descalzas de la muerte.

No digo miedo a esta porcelana
Engusanada de temblorosas ráfagas
Sino simplemente
Que la luz cayó en el cuenco de los ataúdes,
En el exasperado anillo de las candelas.
No digo miedo a la tiniebla de los lirios,
Sino simplemente
Que la noche es hacinada
Por difuntos, por agónicas cebollas
Y por almirantes de fuegos enterrados.
Casa de la Yedra, 1º. De junio de 1989.
UNA ALTRA VOLTA DAVANT DELS DOBLEGATS MEMBRES

Una altra volta davant dels doblegats membros,
Cremats en arribar l’hora final
De la fosforescent pell
Que brama
A les muralles de les palpebres,
A la riba
Dels òvuls i espermes martirials.
Del seu seguici
Descenen bodes mortes,
Arcàngels amb figura d’ocells
Que fructifiquen
En els brufols de la mort,
Als alts nius de la broma esgarrintxada.

Canten a la nit els grills
Esgarripant el misteri
D’una guitarra esbargida
En la caducitat de desalmats marbres.
Només les cortines dels meus llibres
―ara llit de tèbies flassades―
M’acompanyen
amb la pluja dels seus bedolls,
amb la dolcesa
de les seues infinites llànties.

Per l’aire de mitjanit
Les ánimes passen inadvertides,
Com flors sense olor:
Van sense el color natural de la policromia;
La penombra seca
Riu amb sarcasme
En les colomes descalces de la mort.

No dic por a aquesta porcellana
Cucada de tremoloses ràfegues
Sinó senzillament
Que la llum caigué al cossí dels taüts,
A l’exasperat anell de les candeles.
No dic por a la tenebra dels lliris,
Sinó senzillament
Que la nit està garberada
Per difunts, per agòniques cebes
I per almiralls de focs enterrats.
Casa de l’Eura, 1º. De juny de 1989.

ENTRE LA CALMA Y EL OCÉANO DE LOS UMBRALES.

Estoy entre la calma
Y el océano de los umbrales.
Este camino de oscuros pantanos
Trae garfios
En la vertiente de sus poros
Dejando descarnada
La lluvia de los sueños,
La piel adscrita de los condenados.

Bajo la cal de este acogedor responso
La sacra luz de los huesos
Sirve de arquitectura
Para la trabajosa
Filosofía de los cipreses;
La fuerza de la vida
Unge el agua de estos dolores
Hasta que muerte y latidos
Derrumban
Los gusanos infectos de las entrañas.
Así he ido madurando
La muerte en estos versos
Saliendo con alborada de senos
Para entrar en el cuenco
De los charcos, de la miel, del veneno
En el íntimo secreto
De aves migratorias
Que andan en el fuego de los calendarios,
En los sin nombres
Transparentes del instinto.
Casa de la Yedra, 1º. De junio de 1989.

ENTRE LA CALMA I L’OCEÀ DE LES LLINDES

Estic entre la calma
I l’oceà de les llindes.
Aquest camí de foscos pantans
Du garfis
Al vessant dels seus porus
Deixant descarnada
La pluja dels somnis,
La pell adscrita dels condemnats.

Davall de la cal d’aquest acollidor respons
La sacra llum dels ossos
Serveix d’arquitectura
Per a la treballosa
Filosofia dels xiprers;
La força de la vida
Ungeix l’aigua d’aquests dolors
Fins que mort i batecs
Enderroquen
Els cucs infectes de les entranyes.
Així he anat madurant
La mort en aquests versos
Eixint amb alborada de sines
Per a entrar al cossí
Dels bassots, de la mel, del verí
En l’íntim secret
D’aus migratòries
Que caminen al foc dels calendaris,
En ells sense noms
Transparents de l’instint.
Casa de l’Eura, 1º. De juny de 1989

______________
La traducción completa del texto ha sido realizada por el poeta y traductor Pere Bessó.

PARAULES DE L’AUTOR

En aquest poemari he recollit una sèrie de poemes escrits convulsivament i compulsiva durant dos dies de l’any 1989; tots ells tenen a veure amb la desfici que produeixen les devastadores guerres i els conflictes socials que s’interioritzen a força de viure-les o viure’ls: la realitat històrica amb totes les seues fantasies inimaginables, però malauradament possibles en l’ambit de la humanitat.

Aquesta realitat que es planteja al llibre, ―de primeres la realitat política salvadorenya dels darrers temps―, ha incidit tant i estigmatitzat la societat, sobretot l’artista, qualsevol que siga la seua filiació política i ideològica. Mitjançant la paraula i, l’opció per la mateixa, va desencadenant-se la reflexió, el sentir del poeta. Ho faig desembastant els fils de la memòria, i els signes patètics del temps per a edificar una roca: la paraula escrita que per la seua natura s’agafa en una vaixella de flames intemporals.

Basten, llavors, aquestes mínimes disquisicions per a dir que la poesia pressuposa tota una cosmovisió que el poeta no pot defugir. Fora negar la substància primera de la poesia i la unitat vida/pensament del poeta. D’aquesta manera aquest realitza “aquest combregar amb un món total”: la vida humana amb els seus verds camps o les seues esgarrifades obertures.

L’autor

Casa de l’Eura, hivern de 1995

viernes, 24 de abril de 2009

Pulso de la claridad-André Cruchaga

Near the sun (El Salvador) Fotografía propiedad de Nelson medina

______Pulso de la claridad_____
Edificar una sola vez un día totalmente claro
Y dejar que en sus múltiples y abiertos aposentos
Cada forma se comporte como quiera.
ROBERTO JUARROZ
Respiran las ventanas en la medialuz del sol. El aire
Sortea el lienzo de las nubes, las horas movedizas,
La sombra de las banderas con sus trinos sin pájaros,
La luz de los latidos buscando remotas palabras.
Pulso la claridad entre el rasguño de las ramas, entre
Las cosas que estallan como pálidos colibríes: las sombras
Sonríen colosales en cada pañuelo doblado en las bolsas.
Pero la claridad siempre se atiene al sueño: a las miradas
Erizas de la vida, a los cascos de la muerte, de los azores
Que pululan entre los cofres de las alcantarillas.
Los siglos se hunden en la madera, sin vestidos, sin bufandas,
Sin mucha cosas como el musgo del dolor en la sangre.

De un tiempo acá nunca estará la claridad absoluta
Con nosotros: El mundo se volvió una superficie de ceniza;
Y ahí sólo es posible la anemia sin medicamentos.
El esplendor del caos nos hace tragar yerbas de ponzoña,
Transparencias de peces embalsamados sin cuaresma,
Niños olvidados en cunas de periódicos, expuestos al golpe
De las aceras y a un arco iris donde el hambre contempla
Los bostezos invertidos de los ojos. El plomo filtra
Las placentas, —las municiones del relámpago en el silencio,
Los muertos que viven a fuerza del forcejeo de la memoria.
La lluvia, abrumada, atraviesa las miradas del incendio:
Los ríos de la conciencia en la suela de ultramar, donde
Donde los zapatos golpean la sal de las olas en la cara.

El universo modula las noches con sahumerios. Apenas
Sobrevivo en los círculos movedizos de las palabras. Apenas
La lengua lima el aire de manera irrefutable, lluvia ciega,
Al borde de los ceros. Sombras invocadas para abrazar
La claridad, luciérnagas de papel en la escritura endurecida
De los sueños vividos a trasluz y contraluz de cada hora
Astillada en este estar y caminar por la arena llovida de muletas.
La claridad es agónica en el parpadeo de las venas: se hizo
Así, —taller para madurar el firmamento, estatua con pájaros
De insomnio, canícula encendida de búhos, otredad de sueños
En la albarda del polen, alacena sin bisuteríes…

De otro modo los ojos no podrían reconciliar el paisaje:
Por eso, ante todo, la claridad es un espejo, precipicio sangrante;
O, acaso, una puerta donde se incineran los minutos…
A menudo puede ser un cordero desafiando las sienes.
O un espantapájaros que deambula entre escapularios rancios.
Aunque la prefiero como un caballo de alelíes, nítido pájaro,
O como una soledad, húmeda, sentada, en el País
De mis pócimas, en este País mío que rehago en cada palabra.
Barataria, 11.IV.2009

martes, 21 de abril de 2009

Llum a cegues de André Cruchaga Traducido al catalán por el poeta Pere Bessó

Pere Bessó, poeta y traductor español


Va este poema para mi amigo poeta Pere Bessó
que con afán benedictino desenhebra
los hilos sigilantes de las palabras.
André Cruchaga

_______Llum a cegues______Jo només sé del temps que em cau damunt dels muscles.
Res més no sé d’aquest temps que nuga els meues arrels al destí.
Allò que fou flama —forma efímera de l’alegria.
Bastí camins i hi perdí tota companyonia.
Perdí cada hora en la conquesta de no-res: perdí
Llibres i la veritat al peu de les sabates —res no resta
Sinó l’ull que s’alia amb un torrent de sal.
Les portes damunt d’un joc de buits extenuants;
La veritat del raig en l’aridesa ardent:
El condol com un tuguri de cartrons sense vocables,
L’íntim dard desviscut als records…
Un dia i un altre dia feroç la pols dels udols,
Els silencis lents de l’oblit, les mans hora foscant
A l’horitzó sense que el món òbriga el seu bosc
O un altre itinerari sense absències…

Jo només sé del temps que em cau damunt dels muscles.

Sé dels pètals damunt dels pòmuls de les pedres.
Sé de la memòria que hissa el sigil de la clorofil·la.
Sé del mar obsés ofegat als meus records, de les ombres
Que sempre han guaitat els meus desensonys…
Només em queda el rastre de la puresa a les mans:
La claror o el misteri expiraren als meus llavis,
Se’ls endugué el vagareig de l’encens, el rostre estrany
De les ansietats, o l’abisme on els espills
Llangueixen de branques i camins: afone les meues tempes
A la finestra del vent —la pell ha perdut la seua tinta
Verda al no-res: la nit és vident i la llum, cega
Taula per a retindre els ports entre les dents.

Jo només sé del temps que em cau damunt dels muscles.

Ara veig el món des del claustre de les cel·les.
El veig al claustre dolent de l’adust —ací també
He esgarrifat les entranyes i el subtil aguait de les abelles.
Res no m’és estrany: ni els rellotges ratats dels colps,
Ni el coloqui còmplice de les ficcions, ni les parets
Que dolen al límit de l’humà…
Ara calle sense despertar les campanes, després d'exterminar
Els colors, i provar fosques criatures en les meues nines.
“Només com una nota que floreix a les altures del buit
No hi ha bé no hi ha mal ni veritat ni ordre ni bellesa”…
No hi ha més veritat que la penombra rompent els espectres;
Només el buit indiferent de les mirades i el fred atordit
Dels somnis…
Baratària, 21.IV.2009

______Luz a ciegas_______Yo sólo sé del tiempo que cae sobre mis hombros.
Nada más de ese tiempo que ata mis raíces al destino.
Lo que fue llama —forma efímera de la alegría.
Construí caminos y en ellos perdí toda compañía.
Perdí cada hora en la conquista de nada: perdí
Libros y la verdad al pie de los zapatos —nada queda
Sino el ojo que se alía con un torrente de sal.
Las puertas sobre un juego de vacíos extenuantes;
La verdad del rayo en la aridez ardiente:
El luto como un tugurio de cartones sin vocablos,
El íntimo dardo desvivido en los recuerdos…
Un día y otro día feroz el polvo de los alaridos,
Los silencios lentos del olvido, las manos atardecidas
En el horizonte sin que el mundo abra su bosque
U otro itinerario sin ausencias…

Yo sólo sé del tiempo que cae sobre mis hombros.

Sé de los pétalos sobre los pómulos de las piedras.
Sé de la memoria que iza el sigilo de la clorofila.
Sé del mar obseso ahogado en mis recuerdos, de las sombras
Que siempre han aguardado mis desvelos…
Sólo me queda el rastro de la pureza en mis manos:
La claridad o el misterio expiraron en mis labios,
Se los llevó el deambular del incienso, el rostro extraño
De las ansiedades, o el abismo donde los espejos
Languidecen de ramas y caminos: hundo mis sienes
En la ventana del viento —la piel ha perdido su tinta
Verde en la nada: la noche es vidente y la luz, ciega
Mesa para retener los puertos entre los dientes.

Yo sólo sé del tiempo que cae sobre mis hombros.

Ahora veo el mundo desde el claustro de las celdas.
Lo veo en el claustro doliente de lo adusto —ahí también
He desgarrado las entrañas y la sutil asechanza de las abejas.
Nada me es extraño: ni los relojes roídos de los golpes,
Ni el coloquio cómplice de las ficciones, ni las paredes
Que duelen al límite de lo humano…
Ahora callo sin despertar las campanas, después de exterminar
Los colores, y probar oscuras criaturas en mis pupilas.
“Solo como una nota que florece en las alturas del vacío No hay bien no hay mal ni verdad ni orden ni belleza”…
No hay más verdad que la penumbra rompiendo los espectros;
Solo el vacío indiferente de las miradas y el frío aturdido
De los sueños…
Barataria, 21.IV.2009


Cruchaga:

Bueno, tenemos diferencias al cabo.Yo no afirmaría tan contundentemente que no hay más verdad que la penumbra que rompe los espectros. Me recuerdas en eso algún episodio dramático que hubiera hecho las delicias de Baudelaire o de su primo lejano E.A.Poe, el amotinado.Pero hay algo que me deja tocado, que haya un tiempo para la sabiduría o para el seguir tirando, ése que quema en los hombros, y haya que untarlos con aceite crudo (de palmera de coco, a ser posible) a la espera de que la tía doncellona recuerde la pócima de sus ancestros.Y es que esa luz a ciegas es la que circunda los aros del destino. Llama, como bien dices, efímera del gozo. La luz y el envés o contracanto del desluzamiento.Pero, en tanto que lo debatimos y, en tanto que alimentamos las sombras apenas/ a penas, vaya tu poema de lunes. Sin más.Un abrazo.Pere Bessó

domingo, 19 de abril de 2009

POEMA D’ANDRÉ CRUCHAGA TRADUIÏT AL CATALÀ PER PERE BESSÓ

Collage-ocells [André Cruchaga]
_________Ocells__________
Lents ocells alcen les palpebres
damunt de l’horitzó estés als meus ulls.
La llengua dels arbres llepa el cerç:
El cel descendeix com un braç embolicat
En llençols de subtils cabelleres.
El temps es tornà rostre d’arc del cel,
Tremolor de nines, cor commogut
Als sentits. Ça i lla, els ocells,
Sospiren al riu de les meues venes; cremen
Al torrent, en el pergamí de mel
Del teus porus, al cel dels vaixells
Quan somriuen al ritme de l’ona.
—Mai no deixaré de pensar en el teu navili;
Mai no hi haurà cap altra empenta al meus arrels:
Somni mossegat pel tropell de ciclons,
Revisc en la tempesta dels teus ocells.
—Sempre aniré al relleu del teu cos:
Ací a les randes de les begònies,
I els renous de les buguenvíl·lees, el sol,
La mirra de l’alé com un mar de cerç.
L’estiu desfulla el riu dels llavis;
Torna en sequera la remor de les campanes:
L’un i l’altre al niu, les mans sempre
Sobre la joia de saber-nos vius…
—Al cavall del sospir, els tropells,
Les vestimentes desplomades a terra:
Rostres a l’hora del somriure, ànimes
Olent la guspira del migdia…
Al damunt de la llinda del crepuscle, els rostres
—el teu, el meu— sostenint l’alada
Ciutat de l’ànima.
Mossegant la xarxa de la joia.
Sorprén que de l’ala es facen llargs
Cabells —muntanyes d’ales, nues
Tentacions del batec, madures aigües
Alçant-se de les cuixes fins als
Retalons per a retornar en acabant a les tempes
I alliberar-se en els grans de les paraules.
Intactes, a la fi, s’alça el vol:
El record sempre torna i desperta
Els parèntesis del minut, i ens emporta
A un pont de silencis inabastables.
A la finestra, els dits del besllum,
Els ulls somorgollats en cada instantània,
L’ombra insomne, desperta del vent,
La cendra acostumada d’allò viscut…
Baratària, 01.II.2009
Traducción al catalán Pere Bessó
______________
Querido André:
No sé si te lo había enviado ya, pues lo tenía unos día en el caldero. ¿Alguna vez te dijo alguien que tienes la musicalidad que sólo se aprende en los estertores del Romanticismo Baudelaireano, en los visillos, arpas, ocarinas, tules, jazmines, benjuís, cítaras y organillos del Simbolismo Mayor y menor de las Francias y que se alarga hasta la sensualidad y armonía del Modernismo de los dodecasílabos y tetradecasílabos, alejadrinos franceses o catalanes y alejandrinos castellanos?

Y lo mejor de todo es que en tus versos no hay renuncias ni molestias. No hay evidencia ni superficialidad que estorbe al sentido. Más: la música, la interior, como bien sabes, forma parte del sentido, es fluente del sentido, es sentido. Como con los grandes, me reconozco en tus almizcles de poeta que no se lo sabe por diablo, sino por puta vieja.

martes, 14 de abril de 2009

Aquí en las calles-André Cruchaga

Fotografía: Miren Eukene Lizeaga, Euskadi

______Aquí en las calles______

…ser cautivo de todo lo que adoro es mi suerte;
a su menor quebranto suspensa está mi vida…
SULLY PRUDHOMEBusco entre los empedrados, la paz de las calles:
Esa paz sin sopor, ni tardes ardientes, ni hojas
Rasgando los oídos, sino ese silencio donde el agua,
Grácil, hiera las pupilas con su luz transparente.
A menudo el aire despierta los pájaros en las verjas.
—A menudo, también, los azulejos del horizonte
En las paredes, el latido del recelo alborotado en los relojes.
Hay siempre recuerdos de trenes con pañuelos
En estaciones de encaladas sombrillas, en costuras
Vencidas, en ventanas más poderosas que las ventanas.
Hay calendarios que presidieron a la noche de los muelles
Y ahí perdieron la redondez del sosiego:
Ahí sin toga arrasados por la sal o la nitroglicerina
Del miedo. Hay vacíos sin barbecho donde pasta el tiempo
Su cuello de semáforo mugriento, el entrecejo empañado
De las pestañas, el desvarío destejido de la carne.
En la piel de las luciérnagas, el parpadeo de colillas
Funerarias, y la nicotina del asfalto, los desechos
De las tapicerías, alguna risa quebrada en la transparencia.
Hay calles y balcones con una estampida de moho:
Huellas húmedas que permanecen al acecho de las pupilas.
—Al borde la de la risa, la risa en coágulos de polvo:
Los rostros cerrados por el miedo y el estigma;
El laberinto rutilante sobre baldosas y aceras jugando al azar.
Uno a uno los transeúntes abandonan su propio misterio,
Para convertirse en crujido, escalera sin peldaños…
La paz se rompe en algún atajo o a menudo la carcome
El ajetreo del día o el absurdo que siempre está ahí
Como una piedra de esculpido egoísmo…
Entre mis manos las hormigas absorben el cielo, los puertos,
Los barcos de mi esperanza, la cosecha tutelar de los bolsillos,
El tabaco que se vuelve grito de nubes en mis ojos.
Hay que buscar las piscuchas robadas de la infancia,
Donde la esencia s más humana que el propio desvelo.
La paz sin negarse está ahí sin distancias en los poros:
La paz sin anochecer como gaviotas sobre la espuma
Tutelar de las aguas, sobre los trenes abiertos a la lejanía.
Días con pantuflas de granito silbando en la garganta,
—un pasmo sinuoso de almohadas en el aliento,
Recorre la saliva oscura de los dientes, la fiebre de los meses,
Y ese querer tocar la esperanza sin equívocos…
Días y días caminando sobre buganvillas descarnadas,
Sentado a la espera de un trozo de ternura.
Días y días las moscas derritiendo su miseria en mi joroba.
Aquí en esta dura tierra de sudarios permanentes,
Los grises son parte de mi propia transparencia:
—Así está escrito en la piel endurecida del desvelo,
Así prosigue el ritmo esta materia de cifrada ceniza…
Barataria, 05.IV.2009


lunes, 6 de abril de 2009

Intemperie-André Cruchaga

Heziavalla, foto de Miren Eukene Lizeaga, País vasco.
________Intempèrie________

…sólo la desnudez de las palomas resuena
En el oído que se confiesa hastiado de los golpes.
ROQUE DALTON
La intempèrie clava els seus ullals a les temples.
A les palpebres es reflecteix un món malèvol d’agulles de cap.
Tot i això els ocells dormisquegen a les fulles dels arbres,
Sense més aixpluc que el cerç i el tapaboques dels núvols.
El llaç del vent galopa en el silenci; els ossos
Tremolen en la soledat i es trenquen en la fullaraca
De la nit. L’horitzó es veu com les llàgrimes
Del cataclisme, —arrels en el deliri de fugir sempre:
Sempre l’alegria ens fou donada en rosegons,
Colomes sense auguri, dies sense el miracle de campanes,
Cristalls que de penes arriben a l’aparença de les idees,
Sorolls com una lluna d’huracans, hores sense dies…

La intempèrie cada dia va fent-se un dolor per a
La que no hi ha analgèsics: la llum ací obri la misèria.

Els hiverns fan camins en la veu —mesos
On s’acumulen els parracs, mesos on les llàgrimes
Picotegen els mocadors o la fulla de periòdic estesa
A les mans. El vent delira sense vestimentes:
Qui arrossega l’ànima per les voravies, qui
En la veu fonda de les pedres, en l’ànsia letal
De les artèries…No hi ha aurora amb paisatges certs
En un món on se’amuntega la tristesa, no hi ha profecia
Que valga davant del suor fred de les estrelles.
La terra és cada vegada un penya-segat de feréstec congost:
No hi ha cap recepta per a desafiar les lleis filosofals,
Ara que la nit es tornà un mar d’especulacions.

El somni, ara, és un règim d’excepció: creix
L’horror en les venes, la tempesta entela la memòria.

En aquesta intempèrie no hi ha atenuants per a tornar-los
Fetitxes, només dubtes com la mitjanit del cel.
Caminem sense velers damunt de l’aridesa del xiulit
I en aquest riu de segons, res potser no esperem,
Ningú no ens espera a banda d’una gàbia o la mateixa llengua
Pàl·lida del dolor o el punyal que trenca els rellotges…
No hi ha boca sense cansament, ni pena que no fatigue:
Entre tots els armaris de l’horitzó i el mar,
Entre l’oblit i l’absència de les paraules, enmig de tot,
Només la nuesa de les colomes ressona a l’oïda.
Barataria, 03.IV.2009.
Traducción: Pere Bessó i González

_______Intemperie________
…sólo la desnudez de las palomas resuena
En el oído que se confiesa hastiado de los golpes.
ROQUE DALTON
La intemperie clava sus colmillos en las sienes.
En las pupilas se refleja un mundo avieso de alfileres.
Aún así los pájaros dormitan en las hojas de los árboles,
Sin más abrigo que el cierzo y la bufanda de las nubes.
El lazo del viento galopa en el silencio; los huesos
Tiemblan en la soledad rompiéndose en la hojarasca
De la noche. El horizonte se ve como las lágrimas
Del cataclismo, —raíces en el delirio de huir siempre:
Siempre la alegría nos ha sido dada en mendrugos,
Palomas sin augurio, días sin el milagro de campanas,
Cristales que apenas llegan a la apariencia de las ideas,
Ruidos como una luna de huracanes, horas sin días…

La intemperie cada día se va haciendo un dolor para
La que no hay analgésicos: la luz ahí abre la miseria.

Los inviernos hacen caminos en la voz —meses
Donde se acumulan los harapos, meses donde las lágrimas
Picotean los pañuelos o la hoja de periódico tendida
En las manos. El viento delira sin vestimentas:
Cada quien arrastra el alma sobre las aceras, cada quien
En la voz honda de las piedras, en el ansia letal
De las arterias…No hay aurora con paisajes ciertos
En un mundo donde se agolpa la tristeza, no hay profecía
Que valga frente al sudor frío de las estrellas.
La tierra es cada vez un acantilado de feroz garganta:
No hay recetas para desafiar las leyes filosofales,
Ahora que la noche se volvió un mar de especulaciones.

El sueño, ahora, es un régimen de excepción: crece
El horror en las venas, la tempestad empaña la memoria.

En esta intemperie no hay atenuantes para convertirlos
En fetiches, sólo dudas como la medianoche del cielo.
Caminamos sin veleros sobre la aridez del silbo
Y en este río de segundos, nada seguramente esperamos,
Nadie nos espera aparte de una jaula o la misma lengua
Pálida del dolor o el puñal que rompe los relojes…
No hay boca sin cansancio, ni pena que no fatigue:
Entre todos los armarios del horizonte y el mar,
Entre el olvido y la ausencia de las palabras, entre todo,
sólo la desnudez de las palomas resuena en el oído.
Barataria, 03.IV.2009.

sábado, 4 de abril de 2009

Venimos de la palabra más diáfana-André Cruchaga

Huellas en la intemperie, Ruinas El tazumal, El Salvador, AC

____Venim de la paraula més diàfana____

A Yose Álvarez-Mesa,
destí de campanes…Venim de la paraula més diàfana i, tanmateix,
Hui ens llostreja un sol de babels retorçant
La seua mateixa dentadura. Venim d’un horitzó
De batecs creuant l’espessor dels ocells sense la destral
Dels sords per a trobar no la prehistòria, sinó
Finestres de subtil falda, —humanes campanes del dia,
Sense la boirina que aguaite amb resquills les portes
Del planeta. Ens vestim d’aigua per a llavar l’escòria;
Caminem entre expressions de granit: per les voravies
Hi ha realitats sense sucre i boques sense llegums.
Ací en aquesta nebulosa de paraules amb teranyines,
La foscor ambulant, no troba el seu desguàs.
I és que els gorgs vehements, com sovint passa
Als grans Conclaves, són de penes una al·legoria
De la flaquesa, —aqueixa on l’absurd es torna abúlica
Proesa. No sé si cap volta els espills foren sòrdids
O la embriaguesa descalçà la memòria. Allò ben cert
És que hui l’alegria és un esmorçar de formigues
On la sordidesa juga amb les seues mateixes viscositats.
En quina paret caben, ara, tants epítets?
En quina ombra els espills tenen ales? En quin dubte
L’hora no desgarra la seua entranya i reverdeix l’aurora?
Tots caminem en aquest mut carrer d’àrida espina:
Tots, potser, destilant l’enruna que el subconscient
De penes aguaita, sense que al pas no hi haja cap altre designi
Que estronque la consciència de la seua forma tallada…
Venim d’una edat de trasbalsos volent
Travessar el gual de tots els imaginaris possibles;
Però ací, en aqueix tràngol no hi ha cap atri que servesca de comporta
Per a caminar com un planter de balcons fosforescents.
Les portes a la fantasia escapen a l’arrel dels anhels:
—El món cada volta retruny amb capells obscens
I canícules més premudes que la mateixa sang.
Cada llit clou una eternitat de cendra, cada mercaduria
Es torna un sec paradís; cada calendari, ciutat sense dents.
Cap dia no té comensals il·lesos, ni sabates, ni rostre:
—l’estranya puixança de la fam balla als ulls dels captaires,
S’acomoda ací mostrant les seues dents de felí.
Només davall de les voravies troben harmonia els ossos.
Només en la sordesa és possible sentir la respiració dels suburbis.
Només ací en aquest abandó de mitjanit, el suspens,
Ens fa veure un mar de lluernes o elles es tornen fòsfors
Per a fer possible la intimitat amb els rats-penats.
Ací, nosaltres, allarguem els punts suspensius
De les formigues o potser la inocència que s’embriagà
De pancartes fins a convertir cada despertar en una mena
De purgant amb vinagre…
Barataria, 02.IV.2009
Traducción: Pere Bessó i González


____Venimos de la palabra más diáfana___
A Yose Álvarez-Mesa,
Destino de campanas…
Venimos de la palabra más diáfana y, sin embargo,
Hoy nos amanece un sol de babeles retorciendo
Su propia dentadura. Venimos de un horizonte
De pulsaciones cruzando la espesura de los pájaros sin el hacha
De los sordos para encontrar no la prehistoria, sino
Ventanas de sutil regazo, —humanas campanas del día,
Sin la neblina que aceche con esquirlas las puertas
Del planeta. Nos vestimos de agua para lavar la escoria;
Caminamos entre expresiones de granito: sobre las aceras
Hay realidades sin azúcar y bocas sin legumbres.
Aquí en esta nebulosa de palabras con telarañas,
La oscuridad ambulante, no encuentra su desagüe.
Y es que los remansos vehementes, como suele pasar
En los grandes Cónclaves, son apenas una alegoría
De la flaqueza, —esa donde el absurdo se convierte en abúlica
Proeza. No sé si alguna vez los espejos fueron sórdidos
O la embriaguez volvió descalza la memoria. Lo cierto
Es que hoy, la alegría es un almuerzo de hormigas
Donde la sordidez juega con sus propias viscosidades.
¿En qué pared caben, ahora, tantos epítetos?
¿En qué sombra los espejos tienen alas? ¿En que duda
La hora no desgarra su entraña y hace verde la aurora?
Todos caminamos en esta muda calle de árida espina:
Todos, quizá, destilando el escombro que el subconsciente
Apenas avizora, sin que al paso haya otro designio
Que restañe la conciencia de su sajada forma…
Venimos de una edad de desconciertos queriendo
Atravesar el vado de todos los imaginarios posibles;
Pero ahí, en ese trance no hay atrios que sirvan de compuerta
Para caminar como un almácigo de balcones fosforescentes.
Las puertas a la fantasía escapan a la raíz de los anhelos:
—El mundo cada vez retumba con sombreros obscenos
Y canículas más apretadas que la propia sangre.
Cada lecho encierra una eternidad de ceniza, cada mercancía
Se vuelve un seco paraíso; cada calendario, ciudad sin dientes.
Ningún día tiene comensales ilesos, ni zapatos, ni rostro:
—el extraño brío del hambre baila en los ojos de los mendigos,
Se acomoda ahí mostrando sus dientes de felino.
Sólo debajo de las aceras encuentran armonía los huesos.
Sólo en la sordera es posible oir la respiración de los suburbios.
Sólo aquí en este abandono de medianoche, el suspenso,
Nos hace ver un mar de luciérnagas o ellas se vuelven fósforos
Para hacer posible la intimidad con los murciélagos.
Aquí, nosotros, alargamos los puntos suspensivos
De las hormigas o tal vez la inocencia que se embriagó
De pancartas hasta convertir cada despertar, en una especie
De purgante con vinagre…
Barataria, 02.IV.2009
___________________
La traducción de este poema: "Venimos de la palabra más diáfana", ha sido realizada por el connotado poeta y traductor Valenciano [España] Pere Bessó i González.

miércoles, 1 de abril de 2009

Sueño circular-André Cruchaga

Paisaje, AC


__________Sueño circular________
A Rosario Alonso,
realidad entera de la poesía.La bala en el trípode apuntando a los alelíes.
Francotiradores de aviesa mirada muerden
El horizonte —rasgan las pupilas de los relojes,
Abren los cuerpos sin hablar, al crepúsculo.
—Existe el Evangelio pero no sirve para las batallas:
Ni en los cónclaves nutre las conciencias,
Aprendices de un diálogo con más falos que días
Sin pecado, con más escorpiones que larvas
Para alimentar en los días de vacas flacas.
He vivido habitando la tumba de las moscas, entre
Seducciones y ciertos aforismos que en nada han cambiado
Las pústulas de las alcantarillas o la infamia en la sangre.
Después de todo no sé si se pueda restaurar la vida
Con escapularios de sotanas raídas, restaurar la sangre
Desafiando a los ordenadores o al mismo verdugo
Que se tornó animal —animal de muerte. Lobo de almas.
Nada hay frente a estos ojos: salvo en frío y el sonido
Vago de la noche susurrando sin palabras al oído.
Nada hay en las aldabas, en las viseras, en las uñas:
Salvo calles absurdas sin espejos, niebla y sed y miedo
Y otra vez calles sin lunas plenas en las pupilas.
No hay manera de saberse vivo, sino en la proximidad
De la muerte —cuando la tiza de la memoria escribe ansias,
Y el minuto llaga en la asfixia hasta cegar el portento.
No hay manera de estar aquí sin socavar el aliento:
—Las aguas rompen los pétalos en ráfagas; la memoria
—Sorbo de quinina—, en fuerza funeraria del tercer mundo.
La herida en el costado me empuja hacia un nudo
De sobresaltos, hacia una cárcel donde no hay arco iris.
Después de todo, estos son los sueños que besan
El invierno de mi letargo, —la espuma crucial de mis ahogos,
El zumbido ciego, no inmune, del alba…
La oscuridad se ha vuelto un eterno papiro en mis poros.
Eterno y cierto —Sumo y obseso aprendizaje, tinta
Sobre piedra, posesa desnudez del cuerpo que a ratos
Se encrespa en las manos como un gato entre cardos.
El horizonte se ha vuelto una frontera con paredes:
La ficción, ahora, puede convertirse en paraguas;
La cruz en desclavado aliento, en ventana de cierzo,
En un solo aliento donde la saliva deje de ser martillo;
En un solo murmullo donde el trino sea la aldaba que abra
Como en el mar de antaño, las aguas claras del destino.
El sueño es como el pan cuando se reparte sin amenazas.
La cama es sueño cuando las almohadas aletean
En esa fragua insospechada de las crepitaciones.
La vida es vida, simplemente, cuando una hogaza de paz,
Disuelve, sin sangrar, cualquier escombro…
Barataria, 29.III.2009